Öppna Stäng

Om Bästa Biennalens konferensserie Konstförmedling i förändring

Vartannat år arrangerar Bästa Biennalen en större höstkonferens med fokus på konstpedagogik och förmedling.

 

Sedan starten 2013 arrangerar Bästa Biennalen en höstkonferens i samband med konstbiennalen. Konferensen är ett samarbete mellan Bästa Biennalen och Konstpedagogiskt nätverk i Skåne. Höstkonferensen har den övergripande rubriken ”Konstförmedling i förändring” och kan ses som en återkommande konferensserie. Syftet med konferensen är att tillsammans med Bästa Biennalens arrangörer och intresserade yrkesverksamma inom konst och kultur, men även skola, reflektera och diskutera aktuella ämnen och frågor som berör konstpedagogik och förmedling. Nytt för hösten 2021  är att konferensen även sker i dialog med pedagogiska nätverk i region Halland, Kalmar, Kronoberg, Jönköping och Blekinge. Höstkonferensen brukar vanligtvis äga rum på någon av de större konstinstitutionerna i Skåne med både nationella och internationella gästföreläsare, god mat, trevligt mingel och nätverkande. Tyvärr kommer konferensen att ske digitalt i år på grund av rådande pandemi.

Datum för årets konferens är satt till måndagen den 8 november kl. 9 – 15 över Zoom.

Under Bästa Biennalens mellanår (när det inte är konstbiennal) arrangeras mindre fortbildningsdagar i liknande format som höstkonferensen.

Läs gärna om Bästa Biennalens tidigare konferenser genom att klicka på länkarna nedan.

Ta del av tidigare konferensers föreläsningar här: Bästa Biennalen! – YouTube

Frågor och funderingar kring höstkonferensen? Kontakta Anna Norberg: anna.norberg@ystad.se