Öppna Stäng

Om Bästa Biennalens konferensserie Konstförmedling i förändring

Bästa Biennalens höstkonferens på Wanås Konst

14–15 november 2022

Konstförmedling i förändring – unga och samtidskonsten

 

Välkomna till Bästa Biennalens höstkonferens som i år äger rum på Wanås Konst. Konferensen är uppdelad i två dagar från lunch till lunch. Ni kan själva bestämma om ni vill delta en eller två dagar. Se anmälningslänk:

https://forms.gle/sDanxoGj3gU1HAk29

Temat för konferensen är sprunget ur de utvärderingssamtal Bästa Biennalen genomförde hösten 2021. Bland flera arrangörer fanns en önskan att lägga fokus på just unga och samtidskonsten. Hur tillgängliga och inkluderande är vi egentligen? Vad finns det för intressanta erfarenheter och kunskaper att ta del av? Hur kommunicerar vi till unga? Hur kan vi arbeta långsiktigt?

Höstkonferensens talare har alla gemensamt att de på olika sätt arbetar med, eller har arbetat med, ungdomar i ungdomsråd, handledning, mentorskap eller utforskande av konstnärliga metoder och processer.

 

Fullständigt program hittar du här!