Bästa Biennalen TILL
TOPPEN
Öppna Stäng

Se konst, möt konst, upplev konst! Välkommen till Bästa Biennalens hemsida!

NÄSTA
KONSTBIENNAL

Oct.23-Nov.7

Sekunder kvar:

Läs mer om konstbiennalen
Läsa

Konstpedagogik i förändring – Inspiration

Bästa Biennalens konferens Konstpedagogik i förändring – Inspiration   Den 23 november 2020 bjöd Bästa Biennalen tillsammans med Konstpedagogiskt[...]

Anna Norberg
2020.12.19

Lots Of People Smiling Back At You – Processen bakom

Det var en tanke om att ha lite sällskap som blev idén till min teckning ”Lots Of People Smiling[...]

Emma Philipson
2020.04.24

Möten med minnen

Bästa Biennalens egen Anna Norberg var tidigare i vår på utbildning i Möten med minnen, visningar för personer med[...]

Anna Norberg
2020.03.24

The Future as Fantasy

Konstnären och pedagogen Lucy Smalley reflekterar i sin text över framtiden som konstpedagogisk tema genom att jämföra och undersöka[...]

Lucy Smalley
2020.02.19

Besök på Kvinnohistoriskt museum i Umeå tillsammans med nätverket Kulturarvet och den tvärvetenskapliga genusforskningen

I november 2019 besökte Bästa Biennalen till Kvinnohistorisk museum i Umeå över en dag för att prata om regional[...]

Anna Norberg
2020.01.14
Instagram

bastabiennalen

Idag var Bästa Biennalen på Eslövs stadsbibliotek för att besöka utställningen ”Hemlikhet del 2” av Emily Willman och Annika Zetterström, som är en fortsättning på det projekt som visades under konstbiennalen förra året. Vi hade turen att få träffa de båda konstnärerna och de gav oss en guidad visning av utställningen, som handlar om hur vi definierar och representerar idén av ett hem. Utställningen är öppen fram till 14/11, så nu är det sista chansen att se den! Kom ihåg att hålla avstånd och ta hänsyn till andra besökare i dessa problematiska tider. Utställningen var en del av projektet ”Möt en konstnär 2020”, ett fördjupningsprojekt under biennalens mellanår som genomförs av Bästa Biennalen tillsammans med kommuner i Skåne. För mer information om projektet besök https://bastabiennalen.se/om-basta-biennalen/mot-en-konstnar/ #mötenkonstnär2020 #bastabiennalen #emilywillman #annikazetterström #eslövsstadsbibliotek #hemlikhet
 
Arrangörer 2019
Bästa Biennalen ska genomsyras av gemenskap och inkludering.

Bästa Biennalen önskar främja och synliggöra professionell konst för barn och unga.

Bästa Biennalen arbetar för det tillgängliga och inkluderande konstrummet för alla åldrar.

Bästa Biennalen vill sätta konstupplevelsen i fokus.

Bästa Biennalen vill trygga konstförmedlarens roll i planering av utställning och aktivitet inom biennalen liksom säkerställa konstnärens konstnärliga kvalitét och integritet i samarbete med biennalen och biennalens deltagare.

Bästa Biennalen är en experimenterande plattform för frågor som berör konst, publik och förmedling med strävan att vara ledande inom fältet för ökad tillgänglighet, jämställdhet och mångfald inom konstområdet.

Bästa Biennalen arbetar med nätverkande inom regionen, nationellt och internationellt samt uppmuntrar till samarbeten mellan konstinstitutioner, kommuner och aktörer från det fria konstlivet.

Bästa Biennalen fungerar som stöd och bollplank gällande frågor som berör jämställdhet, tillgänglighet och inkludering liksom förmedling och konstpedagogiska spörsmål.

Bästa Biennalen är en resurs för fortbildning och fördjupning där biennalens deltagare, inbjudna gästföreläsare och workshopsledare bidrar med verktyg, kunskap och erfarenhet.

Bästa Biennalen arbetar processinriktat och dialogbaserat utifrån ett långsiktigt perspektiv.

Bästa Biennalens deltagare ska känna att en medverkan i Bästa Biennalen gör skillnad.
Hur kan konsten bli tillgänglig för fler?