Bästa Biennalen TILL
TOPPEN
Öppna Stäng

Se konst, möt konst, upplev konst! Välkommen till Bästa Biennalens hemsida!

NÄSTA
KONSTBIENNAL

Oct.25-Nov.7

Sekunder kvar:

Läs mer om konstbiennalen
Läsa

Lots Of People Smiling Back At You – Processen bakom

Det var en tanke om att ha lite sällskap som blev idén till min teckning ”Lots Of People Smiling[...]

Emma Philipson
2020.04.24

Möten med minnen

Bästa Biennalens egen Anna Norberg var tidigare i vår på utbildning i Möten med minnen, visningar för personer med[...]

Anna Norberg
2020.03.24

The Future as Fantasy

Konstnären och pedagogen Lucy Smalley reflekterar i sin text över framtiden som konstpedagogisk tema genom att jämföra och undersöka[...]

Lucy Smalley
2020.02.19

Besök på Kvinnohistoriskt museum i Umeå tillsammans med nätverket Kulturarvet och den tvärvetenskapliga genusforskningen

I november 2019 besökte Bästa Biennalen till Kvinnohistorisk museum i Umeå över en dag för att prata om regional[...]

Anna Norberg
2020.01.14

En liten rapport från årets stora konstbiennal

Under årets konstbiennal besökte vi som jobbar med Bästa Biennalen så gott som samtliga arrangemang som anordnades runt om[...]

Moa Sonerud och Pontus Sandevärn
2019.11.26
Instagram

bastabiennalen

Vi hade sol och regn på samma gång i Lomma i helgen! På fritidsgården Centralen hade konstnärsduon Urbana Riter en graffiti-workshop där unga deltagare fick chansen att fantisera fritt och skapa sin egen street art på en vit vägg. Workshopen var en del av projektet ”Möt en konstnär 2020”, ett fördjupningsprojekt under biennalens mellanår som genomförs av Bästa Biennalen tillsammans med kommuner i Skåne. För mer information om projektet besök vår hemsida! #bästabiennalen #mötenkonstnär2020 #urbanariter #centralenlomma #lommakommun
 
Arrangörer 2019
Bästa Biennalen ska genomsyras av gemenskap och inkludering.

Bästa Biennalen önskar främja och synliggöra professionell konst för barn och unga.

Bästa Biennalen arbetar för det tillgängliga och inkluderande konstrummet för alla åldrar.

Bästa Biennalen vill sätta konstupplevelsen i fokus.

Bästa Biennalen vill trygga konstförmedlarens roll i planering av utställning och aktivitet inom biennalen liksom säkerställa konstnärens konstnärliga kvalitét och integritet i samarbete med biennalen och biennalens deltagare.

Bästa Biennalen är en experimenterande plattform för frågor som berör konst, publik och förmedling med strävan att vara ledande inom fältet för ökad tillgänglighet, jämställdhet och mångfald inom konstområdet.

Bästa Biennalen arbetar med nätverkande inom regionen, nationellt och internationellt samt uppmuntrar till samarbeten mellan konstinstitutioner, kommuner och aktörer från det fria konstlivet.

Bästa Biennalen fungerar som stöd och bollplank gällande frågor som berör jämställdhet, tillgänglighet och inkludering liksom förmedling och konstpedagogiska spörsmål.

Bästa Biennalen är en resurs för fortbildning och fördjupning där biennalens deltagare, inbjudna gästföreläsare och workshopsledare bidrar med verktyg, kunskap och erfarenhet.

Bästa Biennalen arbetar processinriktat och dialogbaserat utifrån ett långsiktigt perspektiv.

Bästa Biennalens deltagare ska känna att en medverkan i Bästa Biennalen gör skillnad.
Hur kan konsten bli tillgänglig för fler?