Bästa Biennalen TILL
TOPPEN
Öppna Stäng

Bästa Biennalen är både en konstbiennal och en löpande verksamhet med fokus på konst, tillgänglighet och inkludering.

NÄSTA
KONSTBIENNAL

Oct.19-Nov.3

Sekunder kvar:

Läs mer om konstbiennalen
Blogg

Decolonial thinking for beginners.

Do you want to be a decolonial thinker? Be prepared for mind and heart expansion! Here are some tips…[...]

Dr Temi Odumosu, Living Archives, Malmö University. Published in Bästa Biennaltidningen 2017 (s. 36,37)
2019.06.03
Instagram

bastabiennalen Bästa Biennalens tidning är här! Leverans idag från tryckeriet. Så himla fin! Tack till @detstoraperspektivet ❤️🌈🦄 Och förra veckan besökte vi Venedigbiennalen och det var helt fantastiskt! Så många spännande och inspirerande saker som händer nu! Yay! 💕🤘🏽#bästabiennalen #bastabiennalen #detstoraperspektivet #venedigbiennalen #labiennaledivenezia #nordiskapaviljongen #nordicpavilion #ingelaihrman #anegraf #brazilpavilion #barbarawagner #benjamindeburca #islandicpavilion #hrafnhildurarnardottir

 
Arrangörer 2019
biennal

(italienska biennale, av latins bienna´lis ’tvåårig’), en vartannat år återkommande utställning eller dylikt med konstkulturell koppling.

performance

[pe(r)få´(r)mens]oböjligt substantiv• en bildkonstform där en eller flera personer fram­för verket in­för publik: ​en performance

abstrakt

abs·­trakt [‑trak´t] adjektivn. ~, ~a • upp­fattbar endast för tanken, begreppsmässig, inte konkret, o­gripbar; ​abstrakt substantiv substantiv som betecknar egenskap el. handling; ​abstrakt konst icke-föreställande konst

hbtq

[håbeteku´] oböjligt substantiv• ofta som förled i sms.; ​samman­fattande benämning på homosexuella, bi­sexuella, trans­personer och queer-personer

Artikel

Omtanke i det koloniala arkivet

I över femton år har jag studerat bilder på afrikanska människor i europeisk konst.[...]

Artikel

Globala och lokala erfarenheter av migration inom konst och förmedling

Den 6:e december 2016 ägde konferensen ”KONSTPEDAGOGIK IFÖRÄNDRING – Integrera mera, hur?” rum på[...]

Intervju

B Art – en kreativ mötesplats för unga

B Art är en kreativ mötesplats för ungdomar som har sitt säte i Kronetorps[...]

Bästa Biennalen ska genomsyras av gemenskap och inkludering.

Bästa Biennalen önskar främja och synliggöra professionell konst för barn och unga.

Bästa Biennalen arbetar för det tillgängliga och inkluderande konstrummet för alla åldrar.

Bästa Biennalen vill sätta konstupplevelsen i fokus.

Bästa Biennalen vill trygga konstförmedlarens roll i planering av utställning och aktivitet inom biennalen liksom säkerställa konstnärens konstnärliga kvalitét och integritet i samarbete med biennalen och biennalens deltagare.

Bästa Biennalen är en experimenterande plattform för frågor som berör konst, publik och förmedling med strävan att vara ledande inom fältet för ökad tillgänglighet, jämställdhet och mångfald inom konstområdet.

Bästa Biennalen arbetar med nätverkande inom regionen, nationellt och internationellt samt uppmuntrar till samarbeten mellan konstinstitutioner, kommuner och aktörer från det fria konstlivet.

Bästa Biennalen fungerar som stöd och bollplank gällande frågor som berör jämställdhet, tillgänglighet och inkludering liksom förmedling och konstpedagogiska spörsmål.

Bästa Biennalen är en resurs för fortbildning och fördjupning där biennalens deltagare, inbjudna gästföreläsare och workshopsledare bidrar med verktyg, kunskap och erfarenhet.

Bästa Biennalen arbetar processinriktat och dialogbaserat utifrån ett långsiktigt perspektiv.

Bästa Biennalens deltagare ska känna att en medverkan i Bästa Biennalen gör skillnad.
Vår arbetsprocess Hur kan konsten bli tillgänglig för fler?
Bästa Biennalen KAOS – konststickers för mobilen Ladda hem Bästa Biennalens konststickers för både iOS och Android. Konstnären Emma Philipson har gjort mobilstickers av sin konst,[...] Google play Apple store
Bästa Biennalen LOPSBAY- konststickers för mobilen Ladda hem Bästa Biennalens konststickers för både iOS och Android. Konstnären Emma Philipson har gjort mobilstickers av sin konst,[...] Google play Apple store
Konst-kort-lek Det här är en frågelek för en eller flera personer. Det består av två kort med olika frågor på[...] konst-kort-lek kort ett och två