Bästa Biennalen TILL
TOPPEN
Öppna Stäng

Se konst, möt konst, upplev konst! Välkommen till Bästa Biennalens hemsida!

NÄSTA
KONSTBIENNAL

Oct.25-Nov.7

Sekunder kvar:

Läs mer om konstbiennalen
Blogg

Besök på Kvinnohistoriskt museum i Umeå tillsammans med nätverket Kulturarvet och den tvärvetenskapliga genusforskningen

I november 2019 besökte Bästa Biennalen till Kvinnohistorisk museum i Umeå över en dag för att prata om regional[...]

Anna Norberg
2020.01.14
Instagram

bastabiennalen Bästa Biennalens årliga konferensdag Konstförmedling i förändring ägde i måndags rum under temat Effekter och konsekvenser. På Malmö Konsthall samlades konstpedagoger, curatorer och konstnärer från hela landet kring frågor om mätbarhet. Vi kunde fördjupa oss i hur kulturpolitiska mål som exempelvis delaktighet kommer till uttryck inom institution, forskning och stadspolitiken. Årets talare var Sofia Lindström från Högskolan i Borås, Philippa Nanfeldt från Göteborgs konstmuseum samt Per Möller från Malmö universitet. Representanter från SAK UNG berättade om sin verksamhet och hur de jobbar med inkludering. Konferensen filmades och kommer finnas på Bästa Biennalens hemsida. Det var väldigt trevligt arrangerat av representanter från Konstpedagogiskt Nätverk i Skåne och tackar särskilt Malmö Konsthall för väl genomförd dag! God mat från SMAK! #bästabiennalen #konstförmedlingiförändring #malmokonsthall #sakung @sak_ung_malmoe @restaurangsmak malmokonsthall

 
Arrangörer 2019
Installation

Installation (alternativt: installering) är ett konstverk som förhåller sig till rummet och som inte går att definiera som måleri, skulptur eller någon annan av de klassiska konstgrenarna.

biennal

(italienska biennale, av latins bienna´lis ’tvåårig’), en vartannat år återkommande utställning eller dylikt med konstkulturell koppling.

performance

[pe(r)få´(r)mens]oböjligt substantiv• en bildkonstform där en eller flera personer fram­för verket in­för publik: ​en performance

abstrakt

abs·­trakt [‑trak´t] adjektivn. ~, ~a • upp­fattbar endast för tanken, begreppsmässig, inte konkret, o­gripbar; ​abstrakt substantiv substantiv som betecknar egenskap el. handling; ​abstrakt konst icke-föreställande konst

hbtq

[håbeteku´] oböjligt substantiv• ofta som förled i sms.; ​samman­fattande benämning på homosexuella, bi­sexuella, trans­personer och queer-personer

Artikel

Nu är tidningen här!

Välkommen till Bästa Biennalens tidning 2019! I år är det fjärde gången som Bästa[...]

Artikel

Omtanke i det koloniala arkivet

I över femton år har jag studerat bilder på afrikanska människor i europeisk konst.[...]

Artikel

Globala och lokala erfarenheter av migration inom konst och förmedling

Den 6:e december 2016 ägde konferensen ”KONSTPEDAGOGIK IFÖRÄNDRING – Integrera mera, hur?” rum på[...]

Bästa Biennalen ska genomsyras av gemenskap och inkludering.

Bästa Biennalen önskar främja och synliggöra professionell konst för barn och unga.

Bästa Biennalen arbetar för det tillgängliga och inkluderande konstrummet för alla åldrar.

Bästa Biennalen vill sätta konstupplevelsen i fokus.

Bästa Biennalen vill trygga konstförmedlarens roll i planering av utställning och aktivitet inom biennalen liksom säkerställa konstnärens konstnärliga kvalitét och integritet i samarbete med biennalen och biennalens deltagare.

Bästa Biennalen är en experimenterande plattform för frågor som berör konst, publik och förmedling med strävan att vara ledande inom fältet för ökad tillgänglighet, jämställdhet och mångfald inom konstområdet.

Bästa Biennalen arbetar med nätverkande inom regionen, nationellt och internationellt samt uppmuntrar till samarbeten mellan konstinstitutioner, kommuner och aktörer från det fria konstlivet.

Bästa Biennalen fungerar som stöd och bollplank gällande frågor som berör jämställdhet, tillgänglighet och inkludering liksom förmedling och konstpedagogiska spörsmål.

Bästa Biennalen är en resurs för fortbildning och fördjupning där biennalens deltagare, inbjudna gästföreläsare och workshopsledare bidrar med verktyg, kunskap och erfarenhet.

Bästa Biennalen arbetar processinriktat och dialogbaserat utifrån ett långsiktigt perspektiv.

Bästa Biennalens deltagare ska känna att en medverkan i Bästa Biennalen gör skillnad.
Vår arbetsprocess Hur kan konsten bli tillgänglig för fler?
Bästa Biennalen KAOS – konststickers för mobilen Ladda hem Bästa Biennalens konststickers för både iOS och Android. Konstnären Emma Philipson har gjort mobilstickers av sin konst,[...] Google play Apple store
Bästa Biennalen LOPSBAY- konststickers för mobilen Ladda hem Bästa Biennalens konststickers för både iOS och Android. Konstnären Emma Philipson har gjort mobilstickers av sin konst,[...] Google play Apple store
Konst-kort-lek Det här är en frågelek för en eller flera personer. Det består av två kort med olika frågor på[...] konst-kort-lek kort ett och två