Bästa Biennalen TILL
TOPPEN
Öppna Stäng
Detta händer på:

Skissernas Museum

Fotosession med bl.a. David Skoog

Arrangör: Skissernas Museum

I museet kan vi se Astrid Göranssons skulptur På plats i Fridhem. Hon inspirerades bl.a. av båtars galjonsfigurer. Hur skulle du vilja se ut om du var en galjonsfigur? Vad gör du vågen för? Hit kunde du komma och bli fotograferad av David Skoog m. fl.! En liten fotostudio med rekvisita och vindmaskin fanns uppbyggd i Birgit Rausings Sal. Om man ville så kunde bilden läggas upp på Skissernas Instagram.

Datum: 29 okt 12.00–16.00
30 okt 12.00–16.00
Adress: Skissernas Museum
Finngatan 2
223 62 Lund
Pris: Fri entré
Målgrupp: Alla åldrar
Fotosession med bl.a. David Skoog

Maskotar och galjonsfigurer, med Astrid Göransson

Arrangör: Skissernas Museum

Två dagars höstlovsverkstad med Skapande verkstaden och konstnären Astrid Göransson. Hur skulle din egen skyddsmaskot/lyckobringare se ut? Vi hade konstsamtal och skulpturworkshop, och man kunde även bli fotad som galjonsfigur.

Datum: 29 okt 13.00–16.00
30 okt 13.00–16.00
Föranmälan senast 22/10 till magdalena.sigmond@skissernasmuseum.lu.se eller elvine.lund@skissernasmuseum.lu.se
Adress: Skissernas Museum
Finngatan 2
223 62 Lund
Pris: 100 kr
Målgrupp: 8-12 år
Tillgänglighet: Rullstolsanpassat
Maskotar och galjonsfigurer, med Astrid Göransson

Utställning med Carlos Garaicoa

Arrangör: Skissernas Museum

…una realidad sin bordes
como jardines de lo eterno…

…en gränslös verklighet
som evighetens trädgårdar…

Staden är utgångspunkten för Carlos Garaicoas konstnärskap. Sedan tidigt 1990-tal har han utforskat hur staden och dess arkitektur speglar och påverkar samhället. I hans samtidigt poetiska och politiska verk möts verklighet och fiktion med människan och medborgaren i centrum.

Garaicoa är numera bosatt i Madrid, men han återvänder ständigt till sin hemstad Havanna på Kuba där han fortfarande är verksam och har en ateljé. Havannas oavslutade och övergivna byggnadsprojekt och de förlorade drömmar de representerar är en utgångspunkt för hans reflektioner kring alla utopiers misslyckande. I Havanna samexisterar förfallna historiska byggnader från kolonialismen och det tidiga 1900-talet med den kubanska revolutionens många avstannade projekt. Efter Berlinmurens fall 1989 isolerades Kuba och landet drabbades av en allvarlig ekonomisk kris som omöjliggjorde de flesta byggarbeten. För Garaicoa blev de urbana ruinerna en symbol för regimens motgångar och den revolutionära utopins död. Bortom den kubanska kontexten belyser hans konstnärskap den mörka sidan av alla utopier och utgör en kritik av modernismen och 1900-talets ideologiska samhällsprojekt.

Garaicoas verk undersöker hur staden alltid befinner sig i ett politiskt och ekonomiskt landskap. Precis som för de arkitekter och stadsplanerare som formar de offentliga rummen är skissande och modellbyggande centralt för hans konstnärliga process. Han bygger modeller och skissar och tecknar med både penna och tråd. I många tidiga projekt blir teckningen en fantasifull rekonstruktion av det som en gång funnits men förfallit. Andra gånger är tecknandet ett mer eller mindre fiktivt färdigställande, ett fullbordande av det som förblivit ofullständigt. Ibland frammanar teckningen ruiner som rivits, det som för alltid är förlorat. I verk som anspelar på men förvränger arkitekternas användning av blåkopior uppmanas betraktaren att själv skapa bilden av en arkitektur som ännu inte finns. Denna uppmaning är central i Garaicoas konstnärskap – en anmodan att inte vara en passiv iakttagare utan istället inta en ifrågasättande, kritisk och kreativ position i förhållande till de krafter som formar städer nu och i framtiden.

Carlos Garaicoa föddes i Havanna 1967 och verkar idag i både Madrid och Havanna. Han har sedan 1990-talet haft utställningar på ledande institutioner världen över, och hans verk finns i samlingar på många av världens främsta museer. I den här utställningen visades verk från 1990-talet fram till idag.

Ladda ner utställningskatalogen här.

Utställningen bestod av två delar och var ett samarbete mellan Skissernas Museum och Lunds konsthall, där den andra delen av utställningen visades. Detta var den första större presentationen av Carlos Garaicoas konstnärskap i Sverige.

Datum: 23 okt 11.00–17.00
24 okt 11.00–21.00
25 okt 11.00–18.00
26 okt 11.00–17.00
27 okt 11.00–17.00
29 okt 11.00–17.00
30 okt 11.00–17.00
31 okt 11.00–21.00
1 nov 11.00–18.00
2 nov 11.00–17.00
3 nov 11.00–17.00
Adress: Skissernas Museum
Finngatan 2
223 62 Lund
Pris: 80 kr
Målgrupp: Alla
Tillgänglighet: Rullstol
Utställning med Carlos Garaicoa