Övriga program

PROGRAM 2024

3 maj Bästa Frukostklubben på Form/Design Center i Malmö kl. 10—12.

4—5 maj Eurovision Village med ReMida & Jasmine Cederqvist.

14 juni School’s Out i Ystad med KulturCrew & Ungdomens hus.

5—9 augusti Konstläger med Kulturskolan & Sveriges Konstföreningar i Blekinge.

9—11 augusti Malmöfestivalen med MARC & Rachel Tess.

6 september Bästa Frukostklubben på Form/Design Center i Malmö kl. 10—12.

16 september BBworkSWOP* på Kulturcentrum Ronneby Konsthall kl. 10—15.

8 oktober BBworkSWOP* på KKAM i Höganäs kl. 10—15.

18 oktober BBplugg** BARNRÄTT – föreläsning av Sylvia Carlsdotter online kl. 10—11:30.

4 november Bästa Konferensen – UNG DELAKTIGHET – Kulturparken Småland i Växjö.

5 november Bästa Festivalen 2025 intresseanmälan öppnar – regional info kommer.

 

+ ytterligare ett BBplugg** i november. Mer info kommer.

*BBworkSWOP är ett workshoptillfälle där nätverket byter praktiska och teoretiska kunskaper och erfarenheter med varandra. En värdarrangör bjuder in andra arrangörer ur Bästa Biennalens nätverk och utformar en workSWOP-dag. Det blir en informell men professionell inspirationsdag med praktiska exempel och reflekterande diskussioner.

**BBplugg är kortare utbildningstillfällen i ett ämne där nätverket vill kompetenshöja sig.

Med reservation för ändringar. Lokala frukostklubbar med mera kan tillkomma. Kolla hemsidan för mer info!