Bli arrangör

Som del av Bästa Biennalens nätverk får ni tillgång till nätverksträffar och konferenser med erfarenhetsutbyte, inspiration och vidareutbildning. Ni får också möjlighet att delta i Bästa Festivalen, och bli del av nätverkets övergripande kommunikation och marknadsföring. Läs på om Bästa Biennalens aktiviteter, värdegrund och vision och kontakta arbetsgruppen i Ystad för ett första infomöte – info@bastabiennalen.se

Anmälningstiden för att delta i Bästa Festivalen 2023 gick ut i januari, men genom Intresseanmälan Bästa Festivalen 2023 ges en god bild av vad som gäller för arrangör och dess aktiviteter också för kommande tillfällen.