2017: Med konstnärers erfarenheter i fokus
  • 6 nov 2017

2017: Med konstnärers erfarenheter i fokus

Lunds konsthall Arrangör:
Bästa Biennalen

Information om arrangemanget

Konstförmedling i förändring

Med konstnärers erfarenheter i fokus

Bästa Biennalen och Konstpedagogiskt nätverk i Skåne bjuder i samarbete med Konstitutet in till en heldagskonferens på̊ Lunds Konsthall, måndagen den 6 november 2017.

Vilka erfarenheter har konstnärer som arbetar med Bästa Biennalens målgrupp – barn, unga och vuxna tillsammans. Hur ser arbetslivet ut för dem? Hur ser samarbetet mellan konstnärer och institutioner/beställare ut kring konstförmedling? Utifrån dessa och liknande frågeställningar skapar vi kunskap om nya möjligheter för konstförmedling och konstnärers arbetsvillkor. Bästa Biennalens årliga konferens är en plattform för utforskande av regionala och internationella konstpedagogiska arbetssätt. Konferensen är öppen för alla som är intresserade av konstpedagogik, publikutveckling och förmedling av samtidskonst, till exempel konstpedagoger, curatorer, konstnärer, konstkonsulenter och studenter.

Program/talare

EvaMarie Lindahl (SE) är konstnär och verksam i Malmö. Dessutom doktorerar hon i konstnärlig forskning inom fältet kritiska djurstudier vid Edge Hill University utanför Liverpool i England. EvaMarie arbetar konstnärligt med omfattande teckningsprojekt såväl som med text. För konferensen kommer EvaMarie att berätta om de diskussioner om självcensur och självkritik som hölls under Konstnärer Pratar Konst #7 på Moderna Museet Malmö i oktober, såväl som några av de erfarenheter hon gjort som utställare under Bästa Biennalen! 2015.

Hannah Jickling och Helen Reed (CAN) är konstnärer och för närvarande fascinerade av ”contact high/psykedelisk tripp”, särskilt i sina projekt med barn. På konferensen presenterar de material från sitt senaste projekt Big Rock Candy Mountain, en konceptuell godisfabrik som utvecklats tillsammans med eleverna på Queen Alexandra Elementary School i Vancouver, Kanada. De kommer också att lansera Multiple Elementary, en bok som utforskar grundskoleklassrummet som en plats för uppfinnande och mottagande av samtidskonstpraxis, publicerad av YYZBOOKS och Black Dog Publishing.

Saadia Hussain (SE) är verksam som konstnär, konstpedagog och konstaktivist. Hon har sin bas i Stockholm men jobbar både nationellt och internationellt. Saadia drivs av en stark tro på att alla människor behöver konstupplevelser i sin vardag, att konsten är en mänsklig rättighet och att kreativitet inte får bli en klassfråga. Hon använder konsten som form och plattform för att diskutera och synliggöra mångfaldiga och komplexa berättelser i det offentliga rummet. Saadias föreläsning TA PLATS, GE PLATS SÅ ATT FLER FÅR PLATS! har fokus på hur vi kan tillgängliggöra och inkludera fler i de kreativa rummen och processerna.

Emma Philipson (SE) är konstnär och verksam i Malmö. Hon medverkar som konstnär i Bästa Biennalen! 2017 med sitt digitala konstprojekt LOPSBAY – Lots of People Smiling Back at You. ”Jag tror att fler skulle må bra av att lära sig jobba i konstnärliga processer. Det kan vara ett sätt att förstå något, vara sann mot sig själv. Ta reda på sakerna som skaver, lyfta fram dem, lära känna dem, förstå. […] Det handlar inte om vad konst är utan vad det är att göra konst.”

Deltagande konstnärer

För mer info

bastabiennalen.se
Kontaktperson: Isabel Rescala
isabel.rescala@ystad.se +46(0)704-94 85 83