2013: Nya positioner och metoder
  • 28 okt 2013

2013: Nya positioner och metoder

Skissernas Museum Arrangör:
Bästa Biennalen

Information om arrangemanget

Konstpedagogik i förändring

Nya positioner och metoder

Välkommen till en heldagskonferens på Skissernas Museum i Lund! Konferensen vänder sig till alla som är intresserade av samtidskonst, utställningsverksamhet och pedagogik.

Vem förmedlar samtidskonsten idag?  Vilka konstpedagogiska strömningar fi­nns just nu och vilka politiska beslut ligger bakom? I Sverige har man från politiskt håll sneglat på England och i statliga initiativ som Skapande skola och Kultur i vården har konstnärer uppmanats att arbeta direkt mot olika grupper i samhället. Vad betyder det för konstnärerna och har det haft någon inverkan på konsthögskolornas utbildningar och synen på konst och pedagogik? Och hur förändras konstpedagogens roll då konstnärer tas in i den pedagogiska processen på konstinstitutionerna? Detta är några av de frågor som diskuteras under konferensdagen.

Under förmiddagen uppmärksammas aktuell forskning inom det pedagogiska fältet och den högre konstutbildningens nya inställning till pedagogiska frågeställningar. Därefter presenteras frågor som rör konst och pedagogik från konstnärens perspektiv och vi får dessutom ta del av två konstinstitutioners framgångsrika tillvägagångssätt för att nå en ny publik. Senare på eftermiddagen förflyttar vi oss till Lunds konsthall, där vi får nya konstnärliga och musikaliska utmaningar.

Program/talare

Ellen Suneson (SE) är konst- och genusvetare och arbetar som kurator och konstpedagog med utställningar och projekt som rör politiska och feministiska strategier inom samtidskonsten. Tillsammans med Julia Björnberg driver hon W.I.S.P. Malmö (Women in Swedish Performing Arts).

Helene Illeris (DK) är professor vid Institutt for visuelle og sceniske fag, Universitetet i Agder, Norge, och har de senaste åren forskat i skärningspunkten mellan konstnärliga metoder och pedagogik. Med utgångspunkt i begrepp som ’social rättvisa’ och ’hållbar utveckling’ diskuteras nödvändigheten av en visionär kritisk-didaktisk praktik där visuella och sinnliga undersökningsformer bidrar till elevernas upplevelse av att ta del av en aktuell problematik.

Maj Hasager (DK) är konstnär och ansvarig för masterprogrammet Critical and Pedagogical studies vid Konsthögskolan, Malmö. Hon talar om detta nyinrättade program som sammanför konstteori, konstnärlig praktik och pedagogik, områden som tidigare ofta var åtskilda. I fokus står kritiskt tänkande, frågor som rör konstnärlig framställning, utbildning och pedagogiska strategier, i kombination med en öppenhet för att lära och experimentera.

Emma Thomas (UK) är chef för Learning & Engagement, BALTIC Centre for Contemporary Art, Gateshead. England. Hon föreläser om BALTICS succéartade utveckling men inriktar sig framför allt på förmedlingsavdelningens starka position inom organisationen och om ett nytt projekt för samtida konst, BALTIC 39, samt den senaste tidens strategiska partnerskap med Northumbria University, Newcastle.

Marianne Grymer Bargeman (DK) är chef för Børn & Unge, Statens Museum for Kunst i Köpenhamn. I sitt föredrag ger hon en inblick i hur man kan skapa utställningar för barn utifrån konstens såväl som barnens förutsättningar. Med utgångspunkt i två konkreta utställningar, Liv og døden samt Frihed!, visar hon hur man kan arbeta med de stora frågorna i utställningar som bygger på delaktighet och aktiv medverkan från barnen.

Lisa Nyberg (SE) utforskar och de­nierar tillsammans med konstnärskollegan Johanna Gustavsson olika aspekter och möjligheter av radikal pedagogik genom en konstnärlig praktik. Under namnet Radikal pedagogik håller de kurser och föreläsningar i ämnen som makt, feministiska perspektiv, utopier, radikala pedagogiska metoder och konstnärliga samarbeten. I sitt föredrag kommer hon att tala om konst och pedagogik från konstnärens perspektiv.

Carl Michael von Hausswolff­ (SE) är konstnär men också verksam som tonsättare, ­lmskapare och kurator vilket kan upplevas i den pågående utställningen Jag är de andra på Lunds konsthall som är både en separatutställning av Carl Michael von Hausswolff som konstnär och en grupputställning med Hausswolff som kurator.

Deltagande konstnärer

För mer info

bastabiennalen.se
Kontaktperson: Isabel Rescala
isabel.rescala@ystad.se +46(0)704-94 85 83