Bästa Konferensen 2023
  • 6 nov 2023

Bästa Konferensen 2023

Skissernas Museum Arrangör:
Bästa Biennalen

Information om arrangemanget

Bästa Konferensen 2023 – konstpedagogik i förändring
LEK, DEMOKRATI OCH MEDSKAPANDE PROCESSER
Skissernas museum 6 november 2023
I samarbete med Konstpedagogiskt Nätverk i Skåne och Statens konstråd

Varje år anordnar Bästa Biennalen en konferens för sitt nätverk och andra intresserade. I år äger konferensen rum den 6:e november på Skissernas museum i Lund och har fått titeln Lek, demokrati och medskapande processer.

Årets konferens fokuserar på medskapande processer och framåtblickande. Konferensens innehåll och utformning har arbetats fram tillsammans med Statens konstråd och processledarna Jesper Hök och Kajsa Balkfors samt Konstpedagogiskt nätverk i Skåne som har bjudit in konstnären Cecilia Sterner och Lena Ljungmark, landskapsarkitekt från SLU tankesmedjan MOVIUM, som representanter för projektet Lek för demokrati.

Syftet med konferensen är att synliggöra nätverket Bästa Biennalens styrkor och erfarenheter samt ett undersökande av nätverkets ”vi”. Vad är vi idag, vad vill vi och vad kan vi bli? Och hur gör vi det tillsammans? Ledorden lek, demokrati och medskapande processer sammanfattar det omfattande och viktiga uppdrag som alla arrangörer i nätverket har gemensamt – barn och ungas möten med konst.

Bästa Biennalen är ett mångfacetterat, kompetensrikt och framgångsrikt nätverk som funnits i 10 år och som nu står inför en ny spännande utvecklingsfas. Målet är att konferensen ska inspirera och ge deltagarna de verktyg de behöver för att ta nästa modiga kliv in i en ny tioårsperiod.


För mer info kontakta:
Anna Norberg, utvecklare pedagogik
anna.norberg@ystad.se
0732 – 308 375

Deltagande konstnärer

För mer info

bastabiennalen.se
Kontaktperson: Isabel Rescala
isabel.rescala@ystad.se +46(0)704-94 85 83