2023 : Bästa Biennalens höstkonferens på Skissernas Museum
  • 6 nov 2023

2023 : Bästa Biennalens höstkonferens på Skissernas Museum

Skissernas Museum Arrangör: Bästa Biennalen

Information om arrangemanget

Konstförmedling i förändring

Välkomna till Bästa Biennalens höstkonferens som i år äger rum på Skissernas Museum 6 november. I samverkan med KPNS. Mer information följer.

Deltagande konstnärer

För mer info

bastabiennalen.se
Kontaktperson: Isabel Rescala
isabel.rescala@ystad.se +46(0)704-94 85 83