2018: Vad hände sen?
  • 5 okt 2018

2018: Vad hände sen?

Wanås Konst Arrangör:
Bästa Biennalen

Information om arrangemanget

Konstförmedling i förändring

Vad hände sen?

Bästa Biennalen och Konstpedagogiskt nätverk i Skåne bjuder in till en heldagskonferens i samarbete med Wanås Konst fredagen den 5 oktober 2018 på Wanås Konst i Knislinge.

Konferensens titel syftar till det som händer, eller kanske inte händer, efter ett avslutat konstnärligt projekt – det vill säga, vad hände sen? Under dagen lyfts flera projekt fram som på olika sätt involverat flera deltagare i både större och mindre arrangemang: i ett samhälle, i en stad, en skola, en gata, en specifik plats eller institution. Vad lämnas kvar av känslor, erfarenheter, frågor och konsekvenser? Hur förvaltas de? Hur går konstnär, arrangör och deltagare vidare? Frågeställningarna som kom att forma konferensen är sprungna ur tankar, diskussioner och erfarenheter av sociala konstprojekt liksom av olika synsätt på vad aktivism är och kan vara. Utifrån dessa samtal kom tre perspektiv fram: konstnärens, konstpedagogens och besökarens. Dessa perspektiv ligger således som en grund till konferensens utformning och innehåll. Bästa Biennalens årliga konferens är en plattform för utforskande av regionala och internationella konstpedagogiska arbetssätt. Konferensen är öppen för alla som är intresserade av konstpedagogik, publikutveckling och förmedling av samtidskonst. Årets konferensdag är den sjätte konferensen på temat Konstförmedling i förändring.

Program/talare

Alfredo och Isabel Aquilizan, residenskonstnärer på Wanås Konst, arbetar med installationer, verksamma i Filippinerna och Australien (engelska) gör en övergripande presentation kring sina publikengagerande arbeten.

Einat Amir, residenskonstnär i The Art Nest, ett samarbete mellan Bästa Biennalen och Ystads konstmuseum, arbetar med video och performance, verksam i Israel (engelska) berättar om sin konstnärliga praktik och forskning.

Atoosa Farahmand, koreograf och dansare, håller en workshop i Skulpturparken. (engelska)

Ana María Bermeo Ujueta, intendent förmedling, Moderna Museet Malmö, och Atoosa Farahmand berättar om utställningen ”Public Movement” på Moderna Museet Malmö (svenska/engelska).

Barn från Knislinge berättar tillsammans med Elin Magnusson, ansvarig pedagog, Wanås Konst, och Annika Lindström, lärare i Knislinge, om samarbetet med Mammalian Diving Reflex och projektet ”Grannarna i mitt kvarter”.

Deltagande konstnärer

För mer info

bastabiennalen.se
Kontaktperson: Isabel Rescala
isabel.rescala@ystad.se +46(0)704-94 85 83