2015: Publikengagemang genom performance och live art
  • 19 okt 2015

2015: Publikengagemang genom performance och live art

Dunkers kulturhus Arrangör:
Bästa Biennalen

Information om arrangemanget

Konstpedagogik i förändring

Publikengagemang genom performance och live art

Bästa Biennalen, Tate Modern och Konstpedagogiskt nätverk i Skåne bjuder in till en heldagskonferens på Dunkers kulturhus. Evenemanget är den tredje konferensen på temat Konstpedagogik i förändring.

Bästa Biennalens årliga konferens är en plattform för utforskning av regionala och internationella konstpedagogiska arbetssätt. Konferensen är öppen för alla som är intresserade av konstpedagogik, publikutveckling och förmedling av samtidskonst, till exempel konstpedagoger, curatorer, konstnärer och studenter.

Konferensen ägnas åt att utforska möten med konst genom performance och live art. Syftet är att bygga vidare på tankar om generationsöverskridande konstprogram som fördjupar mötet, låter publiken spela huvudrollen, stödjer mångfalden och erkänner den kulturella produktion som sker utanför konstinstitutionen, tvärdisciplinärt, individuellt och kollektivt.

”Live art går i spetsen för utforskandet av vad kultur är, var den befinner sig, vilka våra konstnärer är och var de kommer ifrån, vad en publik kan vara och hur den kan nås.”

Live Art Development Agency (LADA)

Konferensen kommer att introducera verk av live art- och performancekonstnärer vars arbete på något plan ingriper ett engagemang med barn, familjer eller lokala samhällsorganisationer. Konstpedagoger och andra specialister inom fältet för konst och förmedling bidrar under dagen till vår förståelse för hur performance och live art kan öppna upp för kulturellt engagemang för alla åldrar. Dagen har utformats för att ge ett brett urval av live art /performancekonst som ger perspektiv på hur publikarbete kan fördjupas och utvecklas. Vi kommer med hjälp av konstnärer och konstpedagoger gemensamt reflektera kring utformningen av konstpedagogiska metoder i anslutning till varje performance. Därefter tittar vi på hur liknande konstprojekt i samarbete med mindre samhällsorganisationer har gagnat olika publikgrupper

Program/talare

Lenine Bourke (AUS) Lenine Bourke har en bredd erfarenheter inom konst- och kultursektorn, nationellt och internationellt och har lett en mängd organisationer och konstprojekt. Bourke mottog nyligen utmärkelsen Australia Council Community Partnerships Fellowship för utvecklandet av socialt engagerande konstprojekt.

Simon Ceder, Relationsinstitutet (SWE) Relationsinstitutet grundades för att driva en filosofisk utveckling på området relationer. Verksamheten utgörs av en löpande publicering av texter, arrangerande av publika panelsamtal samt projekt av andra slag såsom workshops och utbildning.

Dubmorphology and Gaylene Gould: Sugar Ship (UK) Konstnärsduon arbetar med interaktiva konstinstallationer som undersöker sambandet mellan kultur, historia och teknik. I projekten involveras ofta sakkunniga inom olika fält och de samarbetar med institutioner runt om i Europa, senast med Tate Modern. Dubmorphgology kommer utforma hela konferensdagens.

Darren O’Donnell: Mammalian Diving Reflex (CA) Performancegruppen arbetar med en mängd olika uttryck med fokus på att skapa ”social akupunktur”: föreställningar och socialt specifikt deltagande med icke-aktörer i alla åldrar och demografi, som syftar till att föra samman människor på nya och ovanliga sätt. Gruppen har fått flera utmärkelser och stöd för sina engagerande samarbeten med samhället, barn och ungdomar. http://mammalian.ca/

Sybille Peters: Theatre of Research (D) Konstnären påbörjade sitt omfattande och pågående projekt KinderBank i Hamburg under 2011. Projektet drivs med en önskan att utforska och diskutera penningvärde och konjunkturcykeln med barn genom att låta dem teckna sina egna pengar som kan användas i utvalda lokala butiker. Peters genomför projeket under biennalen under ledning av Liveart.dk.

The Secret Hotel (DK) Secret Hotel grundades 1999 av dramaturgerna Christine Fentz och Synne Behrndt med ambitionen att skapa ett forum för multipla konstnärliga möten och undersökningar. Konstnärlig ledare för Secret Hotel är idag Christine Fentz.

Sisters Hope (DK) Sisters Hope arbetar i mötet mellan performancekonst, forskning, aktivism och pedagogik. De arbetar för närvarande med att manifestera mer sinnliga och poetiska lärmiljöer bland annat i det storskaliga nordiska projektet Sisters Academy. Sisters Hope är en dansk-baserad performancegrupp och rörelse med en tillhörande internationell trupp av artister från olika

Ulrika Sparre (SE) Ulrika Sparre arbetar med installationer, performance och socialt engagerade projekt. Under biennalen och konferensen genomför Sparre performanceverket Allt är bra där hon utforskar idén om kollektiv och individuell rädsla och hur media, språk och politik påverkar människor att tro att de är i en utsatt situation eller under hot.

Deltagande konstnärer

För mer info

bastabiennalen.se
Kontaktperson: Isabel Rescala
isabel.rescala@ystad.se +46(0)704-94 85 83