Kulturparken Småland

Smålands Museum/Sveriges Glasmuseum, Södra Järnvägsgatan 2, Växjö, Sverige