Jennifer Forsberg

Jennifer Forsberg är en konstnär som ofta använder lera som material och arbetar i större format.

Har medverkat i...