Calibans ögon
 • 23 okt 2021
 • 24 okt 2021
 • 26 okt 2021
 • 27 okt 2021
 • 28 okt 2021
 • 29 okt 2021
 • 30 okt 2021
 • 31 okt 2021
 • 2 nov 2021
 • 3 nov 2021
 • 4 nov 2021
 • 5 nov 2021
 • 6 nov 2021
 • 7 nov 2021

Calibans ögon

Tomelilla konsthall Arrangör:
Tomelilla konsthall

Information om arrangemanget

Vad är gott och vad är ont? Finns det alltid en tydlig gräns? Konstverken i utställningen bjuder in oss till att fundera över naturens obevekliga kraft och ständigt pågående aktivitet.

I utställningen ”Calibans ögon” visas installationer och verk som knyter an till naturens processer och förlopp. Det centrala materialet i utställningen är lera i alla dess former. Konstnären Jennifer Forsberg har låtit sig inspireras av Shakespeares ”Stormen” när hon har har skapat de platsspecifika installationerna i Tomelilla konsthall.

Deltagande konstnärer

För mer info

tomelilla.se 0417-181 16
Kontaktperson: Lisa Sjölin
lisa.sjolin@tomelilla.se 0417-181 95