Sevedsplan

Sevedsplan, Sevedsgatan, Malmö, Sverige