Program 2024!

Program 2024!

Bästa Biennalen presenterar nu sitt fullmatade program för 2024 och en blick framåt mot nästa år!

Under rundresan 2023 stötte och blötte Bästa Biennalens nätverk drömmar, behov, hinder och lösningar. De allra flesta vill se fler och mer frekventa aktiviteter, tätare kommunikation och marknadsföring, kompetens- och metodutveckling och utökat nätverkande. Det tar vi fasta på och adderar nya aktiviteter i tilläg till de ni känner igen sen tidigare. Nytt för i år – BB workSWOP + BBplugg + BB konstläger – allt i samverkan i nätverket!

PROGRAM 2024

3 maj Bästa Frukostklubben på Form/Design Center i Malmö kl. 10—12.
4—5 maj Eurovision Village med ReMida & Jasmine Cederqvist.
14 juni School’s Out i Ystad med KulturCrew & Ungdomens hus.
5—9 augusti Konstläger med Kulturskolan & Sveriges Konstföreningar i Blekinge.
9—11 augusti Malmöfestivalen med MARC & Rachel Tess.
6 september Bästa Frukostklubben på Form/Design Center i Malmö kl. 10—12.
16 september BBworkSWOP* på Kulturcentrum Ronneby Konsthall kl. 10—15.
8 oktober BBworkSWOP* på KKAM i Höganäs kl. 10—15.
18 oktober BBplugg** BARNRÄTT – föreläsning av Sylvia Carlsdotter online kl. 10—11:30.
4 november Bästa Konferensen – UNG DELAKTIGHET – Kulturparken Småland i Växjö.
5 november Bästa Festivalen 2025 intresseanmälan öppnar – regional info kommer.

+ ytterligare ett BBplugg** i november. Mer info kommer.

PROGRAM 2025 (massor tillkommer förstås!)

25 oktober—2 november 2025 (OBS! kortad till 9 dagar) Bästa Festivalen 2025.
3 november Bästa Konferensen 2025.
Mer info kommer!

*BBworkSWOP är ett workshoptillfälle där nätverket byter praktiska och teoretiska kunskaper och erfarenheter med varandra. En värdarrangör bjuder in andra arrangörer ur Bästa Biennalens nätverk och utformar en workSWOP-dag. Det blir en informell men professionell inspirationsdag med praktiska exempel och reflekterande diskussioner.

**BBplugg är kortare utbildningstillfällen i ett ämne där nätverket vill kompetenshöja sig.

Med reservation för ändringar. Lokala frukostklubbar med mera kan tillkomma. Kolla hemsidan för mer info!

Läs vidare

Ladda ner programmet som pdf