Möt en konstnär

Under 2020 och 2021 genomförde Bästa Biennalen tillsammans med kommuner i Skåne projektet Möt en konstnär, ett fördjupningsprojekt under biennalens mellanår.
Projektet är tänkt att stärka konsten och konstnärernas plats i mindre kommuner och på sikt bidra till kompetensutveckling, lärande kring nya sätt att arbeta fördjupat i dialog med konstnärer och den lokala publiken. Konstnärer blev i projektet inbjudna av kommuner för att göra workshops, live art, happenings med mera för barn och unga i nio kommuner i Skåne. Resultatet av projektet visades i inlägg på Instagram och Bästa Biennalen producerade en kortare dokumentärfilm som finns att se på YouTube.

Tjugofyra av trettiotre kommuner deltog under Bästa Biennalens konstbiennal 2019. Vi ville med projektet Möt en konstnär både vända oss till de kommuner som tidigare inte har varit med i konstbiennalen och även till de kultur- eller fritidsförvaltningar som på egen hand har arrangerat program i sina kommuner, utan stöd från exempelvis det fria kulturlivet, institutioner eller Region Skåne. Projektet genomfördes i Sjöbo, Eslöv, Åstorp, Hörby, Kävlinge, Lomma, Svalöv, Klippan och Osby.

Vår ambition med detta projekt var att stödja konstnärer regionalt, vara ett stöd för Skånes kommuner och därmed bidra till att samtidskonsten blir tillgänglig för fler människor.