Heteronormen high. Du måste glömma allt du lärt dig i skolan!

Heteronormen high. Du måste glömma allt du lärt dig i skolan!

Det sägs att det viktigaste man får lära sig är att samarbeta. Att hitta sin roll i gruppen. Att hur man sköter grupparbeten är viktigare än vad man faktiskt presterar. Vad säger ni klassen, är det någon här som sticker ut? Som verkar lite vilse?

Min biologilärare var hemsk. Jo, faktiskt. En gång tog han min keps för att jag sa emot. Jag smög in i lärarrummet och tog tillbaka den. Han blev rasande. Ringde hem. En annan gång, det är sant, välte han en soptunna över en elev. Han sa det var ett misstag, fast alla såg. Men nu tänker jag på sex- och samlevnadslektionerna. Varför hade vi inte sex och samlevnad i fysik istället? Vi består ju alla av samma grundämnen, partiklar som attraherar varandra, mörk materia, är varandras händelsehorisonter osv. Eller fick du också lära dig att Pluto inte är en planet, utan bara en himlakropp? Visade de en modell av universum och förklarade att såhär mycket utvidgas rymden per år, men för varje år du går i skolan ska din värld bli lite mindre, lite mer inskränkt? Inte? Har du lärt dig himla med ögonen? Skulle himlen falla ned om du berättade hur du känner? Nu tänker jag på min biologilärare, sex och samlevnad. Jag tänker inte på bögskämten han drog. Inte på vad han tog för givet om oss. Inte vad han sa om könsorganens konstruktion. Sa han något om det? Jag har glömt. Men jag tänker på vad vi inte fick lära oss om oss själva. På vad vi tog för givet om varandra, när vi skrattade med eller kände oss utskrattade. Det enda han lärde mig om samlevnad var detta: man föds inte till homofob, man blir det. Om inte ens föräldrar eller tränare lär en, så kan alltid ens biologilärare göra det. Du får A i Heteronormen!

Det finns en idé om att sex bara har med kön att göra och kön mest med biologi. Inte bara biologilärare har sådana vanföreställningar. De enda vuxna en kan lita på är snälla mattanter, tiggare, arga feminister och de flesta dramalärare. Du måste klättra över höga stängsel för att ta dig ut från Heteronormen High. Men du klarar det.

En vän till mig sa såhär: Vi måste hitta vilse. Nej, jag skrev inte fel. De gav oss en karta och sa att om vi klarade alla kontrollerna skulle vi få högsta betyg i orientering, men vi hittade vilse i skogen. Vi satte oss på en fuktig sten. Började kyssa varandra.

En vän till mig sa såhär: Är du kille eller tjej? Jag vet inte, sa jag. Det är inte jag heller, sa hen. Om jag fick vara din vän skulle jag säga: Rymden expanderar, var inte rädd, var dig själv. Kön är en flytande skala, inte två motpoler. När vi hittar vilse bland alla kontroller de satt ut för att sätta dit oss som sticker ut så skapar vi kaos. Världens alla biologilärare kan försöka bäst de vill, de kommer inte åt oss. Vi säger emot. Vi smyger in i lärarrummet, tar tillbaka våra kepsar, våra identiteter, våra pinsammaste sms och hetaste fantasier.

 

CARL ÅKERLUND, kulturskribent och dramatiker