HBTQ-begrepp

HBTQ-begrepp

HBTQ

En förkortning för homosexuella, bisexuella,

transpersoner och queera – grupper med det

gemensamt att de bryter mot normer kring kön

och sexualitet. H och B handlar om sexuell läggning,

vem eller vilka en har förmågan att bli kär i eller

attraherad av. T handlar om kön och könsidentitet.

Q kan handla om både och.

 

Queer

Ett flytande begrepp som utmanar

normer kring kön och sexualitet.

Kan vara en könsidentitet eller

sexuell läggning, ett sätt att se

sig själv och sin sexualitet som på

något sätt normbrytande. Kan

också vara ett teoretiskt verktyg,

en konstnärlig praktik eller aktivism

som synliggör, stör och bråkar med

heteronormen.

 

Kön

Kön är mycket mer än bara hur

din kropp ser ut och fungerar.

Könsidentitet är hur du identifierar

dig. Socialt kön hur du uttrycker

dig och uppfattas av andra.

Juridiskt kön syns på ditt personnummer,

i folkbokföring och pass.

Biologiskt kön handlar om inre och

yttre könsorgan, hormonhalter och

andra kroppsliga attribut.

 

Sexuell läggning

Beskriver vem eller vilka du har

förmågan att bli kär i, kåt på eller

attraherad av. Ens sexuella läggning

kan vara bisexuell/pansexuell,

homosexuell eller heterosexuell,

och avgörs av hur en själv identifierar

sig, inte bara av hur eller med

vilka en har sex.

 

CISperson 

Den som passerar inom samhällets

normer kring kön och

könsidentitet. Det vill säga om

din könsidentitet, biologiska kön,

juridiska kön och sociala kön är

desamma och alltid har varit det:

om ditt juridiska kön är kvinna, du

har medfödda kvinnliga könsorgan,

ser dig själv och uppfattas av andra

som kvinna. Den som är cisperson

är inte transperson: begreppet

sätter ord på normen. Cis betyder

”på samma sida”, trans betyder

”överskridande” eller ”bortom”.

 

Transperson

Ett paraplybegrepp för flera

grupper och personer med det

gemensamt att ens könsidentitet

och/eller könsuttryck inte stämmer

med normerna för det juridiska

kön en tilldelades vid födseln.

En kanske identifierar sig som

man, men fick det juridiska könet

kvinna tilldelat vid födseln och

har vissa kroppsliga attribut som

traditionellt anses vara kvinnliga.

En del transpersoner, men långt

från alla, behöver förändra sin

kropp och byta juridiskt kön för

att det ska stämma med den egna

könsidentiteten.

 

Icke-binär 

Icke-binära personer identifierar

sig som mellan eller bortom den

binära, tvåsidiga, föreställningen

om kön. Det vill säga att du är

varken kvinna eller man, eller både

och. Icke-binär är ett paraplybegrepp

under det större paraplyet

”transpersoner”. Begreppet kan

rymma många identiteter och

betyder ofta olika saker för de som

identifierar sig som det.

 

Hen

Ett könsneutralt pronomen.

Pronomen är de ord vi använder

om andra i tredje person, som

han eller hon. Många som är

icke-binära föredrar att bli kallade

hen. Hen kan också användas när

du inte vet hur någon identifierar

sig, eller det inte spelar någon roll.

Hen kan böjas som hen, hen, hens

eller hen, henom, hens.

 

Heteronormen

De föreställningar, idéer och

strukturer som leder till att vi alla

förutsätts vara heterosexuella

och cispersoner. Heteronormens

konsekvenser är att heterosexuella

och cispersoner gynnas på olika

sätt, medan den som bryter mot

normen missgynnas. Den hänger

förstås också ihop med andra

normer och sociala strukturer,

som kring hudfärg, religion och

funktionsförmåga.