EvaMarie Lindahl

EvaMarie Lindahl

Kan du beskriva ditt projekt under
Bästa Biennalen 2015?

– I samarbete med Konst främjandet
Skåne genomförde jag ett
projekt på Malmö Museum där jag
tittade närmre på de uppstoppade
djur som befolkar slottet. Jag
utgick från att inte bara människor
utan även djur spelar en viktig roll
i konsthistorien och museernas
historia. Djuren fyller utställningsrummen,
levande liksom döda. De
är osynliga, nermalda, kokade och
formade till material. De är synliga,
uppstoppade och katalogiserade.
Utställda i dioramor och instängda
i akvarier. Närmar jag mig museet
med en kritisk blick på hur de
icke-mänskliga djuren behandlas i
konstens och museets namn kan
jag se hur museibesökare lär sig att
vissa djurarters liv är utan värde
och att det är först genom processandet
och användandet av deras
kroppar som ett värde skapas.
Dessa tankar lade grunden
till utställningen på Galleri S:t
Gertrud som berättade den
våldsamma historien om den
uppstoppade giraffen på Malmö
Museum, hur den sköts på gränsen
mellan Kenya och Uganda, för att
i åtta decennier hälsa malmöborna
välkomna i muséets entré. Parallellt
med utställningen försågs fem
uppstoppade djur, som befolkar
olika delar av Malmö Museum, med
platsspecifika periskop som gjorde
det möjligt att se utställningarna ur
de uppstoppade djurens perspektiv.
Slutligen hölls också workshops
för barn där vi byggde periskop
och provade på att uppleva utställningen
som olika sorters djur.

Vad hade du för föreställningar
om att göra en utställning för
icke-vuxna?

– Jag valde att lita på att barn är
smarta. Att de kan förstå komplexa
frågeställningar bara det förklaras,
pratas om och upplevs. Det som
var nytt för mig att tänka omkring
var mer av fysisk karaktär såsom
höjd på verk, hållbarhet, färgsättning
och storlek. Jag arbetade med
hur de informativa texterna kunde
utformas på ett lättförståeligt vis
och vara lätta för en vuxen att läsa
och referera till ett barn.

Hur ser en arbetsdag ut för dig?

– Det är svårt att beskriva en viss
dag eftersom de alla är så olika. Ena
dagen arbetar jag på Konstskolan
Munka. Andra dagen sitter jag
hemma och läser och funderar
över mitt forskningsprojekt. Tredje
dagen är jag i ateljén och tecknar.
Att vara konstnär innebär också
överraskande mycket administrativt
arbete. Jag tillbringar alldeles
för mycket tid vid datorn.

När bestämde du dig för att bli
konstnär?

– Det tog lång tid för mig att ens
förstå att det fanns ett sådant
yrke. Och ännu längre att inse att
det var något jag kunde bli. Jag
vet faktiskt inte om jag bestämt
mig än. Att vara konstnär och att
driva ett konstnärskap är något jag
arbetar fram och sakta utformar.

Vad betyder det för dig att jobba
aktivistiskt?

– Det betyder att arbeta på sätt
som, och med ämnen som, har
ett tydligt mål att påverka och
förändra ett rådande tillstånd.
Att organisera sig kollektivt. Att
ställa krav. Att dela med sig av sina
resurser, vara solidarisk i sin praktik
och att våga erkänna när en har fel.

 

 

Om EvaMarie Lindahl: 

EvaMarie Lindahl arbetar som konstnär och forskar vid The Centre for Human Animal Studies at Edge Hill University. Under Bästa Biennalen deltog hon i ett samarbete mellan Konstfrämjandet Skåne och Malmö Museum. Vi har även anlitat Lindahl i samband med att ta fram vår värdegrund och i samband med konferensdagen 2017, Konstförmedling i förändring – med konstnärers erfarenheter i fokus. Se mer om hennes konstnärskap och forskningsprojekt på www.evamarielindahl.com