Digital sinnlighet

Digital sinnlighet

Bästa Biennalens höstkonferens 2021

Konstpedagogik i förändring: digital sinnlighet

Måndag 8 november över ZOOM kl. 10-16

Varmt välkomna till höstens konferens! Vi har ett spännande program framför oss som vi tror och hoppas kommer att inspirera er samt vrida och vända på frågor och tankar rörande det sinnliga och det digitala. Är det helt väsensskilda begrepp och erfarenheter eller finns det beröringspunkter? Kan det ena förstärka det andra? Vad är en digital konstupplevelse? Behöver vi jobba mer med det sinnliga och taktila nu efter pandemin? Vad har vi för möjligheter?

För att ge oss lite perspektiv och intressanta inblickar har vi bjudit in Ellen Spens från Kollaborativet, en scenkonstgrupp som arbetar i gränssnittet mellan dans, performancekonst och teater, Viveka Pasquier, yogalärare, mentor och utbildare, Janneke Schoene, konsthistoriker, forskare och författare samt arrangörer i Bästa Biennalen.  Ylva Brännström, projektledare för pedagogik på Malmö Konsthall samt Susanne Lindblad, förmedlingsintendent på Moderna Museet Malmö kommer i anslutning till två av presentationerna sitta i samtal med talarna och öppna upp för frågor och diskussion tillsammans med er.

 

Varmt välkomna!

Anna, Ylva och Susanne

 

Program

10.00: Välkomna

10.15: Presentation och samtal mellan Ellen Spens och Ylva Brännström

11.15: Sharing is caring. Erfarenheter och kunskaper från Bästa Biennalens arrangörer

12.00: Lunch

13.00: Presentation av Janneke Schoene (engelska)

14.00: Diskussion i smågrupper

14.45: Paus

15.00: Guidad meditation med Viveka Pasquier

15.30: Samtal mellan Viveka Pasquier och Susanne Lindblad

16.00: Tack för idag!

 

—- > Anmäl er här —->

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc60hYxGMjVOKlgvJLRtUUUzTAuLyz9C3OJPabprjDPirZBOw/viewform

— > Deadline för anmälan 27/10

 

Om talarna och programpunkterna:

Kollaborativet – Med kroppen som språk. Och konstens tid och rum som möjlighet

Vad kan uppstå i ett rum som talar till våra sinnen? Vilka skeenden kan vecklas ut med materialen som den gemensamma kontaktytan för kommunikation? Vad kan växa fram i de möten som sträcker sig mot icke-vetandet? Med utgångspunkt i Spiralens mitt berättar Ellen Spens (scenkonstnär och projektledare i Kollaborativet) om konstnärliga frågeställningar, filosofiska inspirationskällor samt den samarbetsprocess med elever och pedagoger på Mellanhedsskolans grundsärskola som varit en förutsättning för tillkomsten av denna scenkonstupplevelse. Spiralens mitt kan liknas vid en gemensam händelse i rummet, där besökarna bjuds in till en stund av tillsammansskap med materialens olika förmågor till perceptiv resonans, inom skeenden där alla kan bli medskapare.

Presentationen följs av ett samtal med Ylva Brännström, projektledare för pedagogik på Malmö Konsthall, om den respons och de reflektioner som arbetet väckt rörande perspektiv på lärande, behovet av möten bortom vardagens förväntningar samt ingångar till normförskjutningar, inom de möjligheter som konstnärliga processer och upplevelser kan öppna upp för genom skapandet av verkligheter.

Spiralens mitt byggdes upp på Malmö Konsthall i C-salen i april 2021 och öppnar åter offentligt för allmänheten i december 2021. Det är den andra sceniska produktionen inom projektet Jag är tid, jag är rum – ett flerårigt konstnärligt utforskande och deltagarorienterat projekt som syftar till att söka nya former och uttryck för scenkonst som utgår från de olika förutsättningar och förmågor som barn och unga med funktionsvariationer har. Projektet drivs av Kollaborativet.

Under Bästa Biennalen medverkar projektet Jag är tid, jag är rum med flera programpunkter i samarbete med Inkonst, Malmö Stadsbibliotek och Malmö Konsthall.

Projektet Jag är tid, jag är rum genomförs med stöd från Svenska Postkodstiftelsen, Kulturrådet, Region Skåne, Crafoordska Stiftelsen och Sparbanksstiftelsen Skåne.

Bild: Spiralens mitt, Casper Wijlhuizen

 

Janneke Schoene – Transmediations

Janneke Schoene, art historian, cultural researcher and writer is invited to talk about her current project Transmediations exploring how audio guides in art museums can translate and transmediate ’visual’ material into language with different media properties and characteristics. The aim is to understand audio guides less as didactic media that mediate ’meaning’ and knowledge and more as a medium for esthetic experience. One specific focus of the project is audio guides for visually impaired visitors in art museums. Regarding this project, Janneke held a residency at the Inter Arts Center, Malmö, and hosted the symposium Exploring visual art auditively Art, language, and sounds in culture and museums in 2021.

Janneke Schoene finished her PhD studies in Comparative Art and Cultural Studies with a thesis on performance art, documentation, and auto fiction in 2018. She furthermore holds a M.A. in Cultural Poetics and a B.A. in Art History as well as in German Studies from the University Münster.

Janneke is an affiliated researcher and works as lecturer at the Department for Intermedia Studies at Lund University as well as coordinator for Skånes konstförening in Malmö. She has worked for different museums and institutions in Germany and Sweden in the last 14 years, mostly in the field of art education and mediation.

 

Meditation i Hilma af Klints bildvärld – Guidade meditationer på Moderna Museet Malmö

Under Hilma af Klint-utställningen på Moderna Museet Malmö, 11 april 2020 – 4 april 2021, erbjöds besökare guidade meditationer utifrån Hilma af Klints verk, både fysiska och digitala. Med meditationerna ville museet ge sina besökare möjlighet att uppleva utställningen och Hilma af Klints konstnärskap på ett annorlunda sätt – genom guidade meditationer. Nu är det din tur att få uppleva en av dem! Se till att ha bra hörlurar och sitt bekvämt. Den förinspelade meditationen efterföljs av ett samtal mellan Viveka Pasquier, yogalärare, mentor och utbildare, som höll i de digitala meditationerna, och Susanne Lindblad, förmedlingsintendent på Moderna Museet Malmö.

 

Sharing is caring – Varbergs konsthall och Österängens konsthall

Jenny Forsgren från Varbergs konsthall kommer att prata om sina erfarenheter kring att hålla live-visningar för skolklasser och efterföljande workshops via Teams. Vi får även en digital rundtur i utställningen Ge oss ljus av Niki Lindroth von Bahr. Karin Viktoria Johansdotter som arbetar med barnverksamheten på Österängens konsthall kommer samtala med tillsammans med verksamhetschefen Johanna Lindér om konsthallens erfarenheter under pandemiåret, från pysselpåsar till instruktionsvideos.