Danilo Stankovic

Danilo Stankovic

Kan du beskriva ditt verk
under Bästa Biennalen 2015?

 

– Verket hette Genom Fälten

och var en rumslig installation

som bestod av höga halmfigurer

i en cirkel dunkelt upplysta av en

glödlampa och bakom dem ett

trähus som liknade en gammal lada.

Genom springor i väggar och tak

avslöjades ett färgstarkt ljussken

och runt hörnet på huset fanns en

liten ingång. Utanför stod ett par

träskor. I huset var golvet målat i

ett fluorescerande mönster belyst

med UV-lampor.

 

 

Hur kom du på idén?

 

– Jag ville göra en installation som

var både hotfull och trygg. Ett rum

där betraktaren också kände sig

betraktad. Jag inspirerades av de

fantasieggande höstackar som är

lite vanligare ju längre söderut man

kommer. Inte minst på Balkan där

jag har delar av min släkt. Att klä

sig i hö eller tillverka halmdockor

vid särskilda högtidsdagar är en

gammal sed som fortfarande är

levande på vissa ställen runtom i

världen. Halmen har således en

magisk aspekt som jag tycker är

intressant. Med det fluorescerande

psykedeliska golvet ville jag bryta

av den romantiska pastorala

sagomiljön och ge installationen

ett överraskningsmoment med

en slags samtidsanknytning, och

en referens till mina tidigare

målningar. I detta fall blev det en

målning som inbjöds att kliva och

sitta på.

 

 

Vad hade du för föreställningar om
att skapa ett verk för icke-vuxna?

 

– Jag ville skapa sinnliga upplevelser

där barnen fick bli en del

av verket. De olika materialen

som kunde kännas på, halmens

doft, rummets kyliga temperatur

och det dunkla ljuset skapade en

speciell stämning. Små trånga

utrymmen och passager inbjöd till

att finna hemliga rum i rummet,

gömda platser och objekt.

Ingången till huset var konstruerat

så att det var ansträngande för

vuxna att ta sig in. Inne i huset fick

UV-belysningen kläderna att lysa.

Vissa barn vågade inte krypa in,

andra fascinerades, hoppade runt

på golvet och skrek ”disco!”

 

 

Hur ser en arbetsdag ut för dig?

 

– Är det en bra dag så börjar jag

med att dricka kaffe i ateljén och

titta på mina arbeten och funderar

på vad jag ska göra. Sedan arbetar

jag hela dagen och kvällen utan

att märka att tiden gått. Är det en

dålig dag så kommer jag till ateljén

alldeles för sent, dricker kaffe och

sitter och stirrar i flera timmar tills

jag blir hungrig. När jag ätit somnar

jag i fåtöljen. Därefter är jag för

trött och sur för att arbeta och

måste gå hem.

 

 

När bestämde du dig för att bli konstnär?

 

– Kanske på högstadiet när jag

genom musiken förstod att bildkonsten

var mitt språk. Musiken

har alltid fungerat som en slags

drivkraft och inspiration till mitt

eget skapande.

 

 

Vad betyder ordet/begreppet kaos för dig?

 

– Kaos för mig är likställt med

kreativitet. Ur kaos föds oförutsägbarheter

genom krockar och

misstag. Kaos göder det irrationella

ologiska tänkandet, en punkt där

vår förståelse upphör och där

magi skapas.

 

 

Om Danilo Stanckovic:

Danilo arbetar som konstnär. Under Bästa Biennalen 2015 deltog han i grupputställningen Hus+Boll=Träd på Ystads konstmuseum. Se mer om hans konstnärskap på
danilo-stankovic.blogspot.com/