Besök på Kvinnohistoriskt museum i Umeå tillsammans med nätverket Kulturarvet och den tvärvetenskapliga genusforskningen

Besök på Kvinnohistoriskt museum i Umeå tillsammans med nätverket Kulturarvet och den tvärvetenskapliga genusforskningen

I november 2019 besökte Bästa Biennalen till Kvinnohistorisk museum i Umeå över en dag för att prata om regional samverkan och nätverksarbete under en heldagsworkshop på temat: ”Hur överbryggar vi kunskapsglappet mellan forskning, museer och samhälle genom regional samverkan?”

Inbjudan kom från Pia Laskar, forskare på Historiska museet i Stockholm och projektledare för nätverket Kulturarvet och den tvärvetenskapliga genusforskningen – ett nätverk som önskar sammanföra kulturarvsforskning med genusforskning med syfte att öka intresset för, och kunskapen om, relationer mellan genus, sexualitet, nation och kulturarv samt problematisera dessas komplexa samspel i en tid av öka migration. Genom nätverkande, workshops, dialogvisningar och seminarieverksamhet arbetar nätverket utåtriktat och bjuder in till samarbete med myndigheter, föreningar och andra aktörer inom kulturarvssektorn. Nätverkets uppstart finansierades av Riksantikvarieämbetet med initiativ från projektet Unstraight Research i samarbete med  The Unstraight Museum, Statens historiska museer, Nationella sekretariatet för genusforskning samt projektet Slöja, regnbågsflagga och manga. För mer information besök gärna: http://www.genusarv.se/natverksworkshop-med-kvinnohistoriskt-museum-i-umea-25-november/

Inbjudna forskare till workshopen var: Ingela Bergman, Silvermuseet, Arjeplog, Jennie Forsberg, Kvinnohistoriskt museum, Umeå och Karin Carlsson, historiker, Bekönade rum, Stockholm.

Det var verkligen en givande dag med intressanta, tankeväckande  och inspirerande presentationer, inblickar, samtal och reflektioner. Vi antecknade så pennorna glödde och hade som tur var en lång tågresa tillbaka till Malmö för att sammanfatta och renskriva. En sådan ära att bli inbjuden och vara en del av ett sådant nätverk! Och än en gång blev det så uppenbart hur viktigt och givande det är med nätverk och samverkan och att vi i Bästa Biennalen är så stolta över det regionala nätverk vi är och alla fantastiska samverkansprojekt.

Tankarna och idéerna vi tar med oss in till Bästa Biennalen är naturligtvis många. Här kommer några utvalda exempel. Från Ingela Bergman på Silvermuseet i Arjeplog tar vi med oss begreppet idékapital – styrkan i organisationer och verksamheter som främjar utveckling och delaktighet, som tänker tvärvetenskapligt och inte avgränsar sig. Vi tar även med oss erfarenheten av hur viktigt det är med det publika arbetet för att skapa goda relationer och relevans för lokalbefolkningen och att forskning är en jätteviktig del av detta.

Från Jennie Forsberg och Kvinnohistoriskt museum tar vi med metoden att arbeta aktivt med museets värdar för att förstå hur glappet ser ut och yttrar sig mellan museet, forskningen och den besökande publiken. Genialt.

Karin Carlsson från forskningsprojektet Bekönande rum, ett samarbete mellan Stockholms universitet och Stadsmuseet i Stockholm med fokus på det offentliga rummet betonade vinsten av nära samarbeten, till exempel mellan arkivarier och antikvarier, och kunskapsutbyten, att lära känna varandras processer och låta det ta tid. Vi tar också med oss tankar om det offentliga rummet, synliga och osynliga gränser, och begreppet tillgänglighet. Vad menar vi när vi pratar om tillgänglighet? Vad är ett tryggt rum? Till den frågan återkommer vi i vår här på Bästa Biennalens blogg.

Stort tack för inbjudan och vi fick dela med oss av vårt arbete och tack till talare och åhörare från olika institutioner, verksamheter och forskningsuppdrag i Västerbotten och Norrbotten, genom er har vi fått nya och viktiga perspektiv.

Hemsidor:

Kvinnohistoriskt.se

Silvermuseet.se

stockholmia.stockholm.se/forskning/projekt/bekonade-rum

 

Text och foto: Anna Norberg