Bästa Konferensen 2023!

Bästa Konferensen 2023!

 

Nu är Bästa Festivalen, Sveriges största konstfestival för barn och unga, över för den här gången. Under drygt två veckor har nittio arrangörer i Sydsverige erbjudit över hundra olika workshops, utställningar och andra aktiviteter för och med barn och unga.

Festivalperioden rundades av med vår årliga konferens, Bästa Konferensen, i måndags på Skissernas museum i Lund. Runt 85 deltagare samlades i vackra Birgit Rausings sal för årets konferens som hade titeln ”Lek, demokrati och medskapande processer”.

Hela konferensen hölls samman av processledarna Jesper Hök och Kajsa Balkfors, och fokus låg på medskapande processer men också på nätverkets utveckling framåt de kommande tio åren. Vad är vi idag, vad vill vi och vad kan vi bli? Och hur gör vi det tillsammans?

På förmiddagen berättade Cecilia Sterner, konstnär, och Lena Jungmark, landskapsarkitekt från SLU tankesmedjan Movium, om projektet ”Lek för demokrati”. Sedan följde under eftermiddagen en rad olika gruppövningar där konferensdeltagarna fick möta varandra i samtal och gemensam reflektion.

Konferensen arrangerades av Bästa Biennalen i samarbete med Konstpedagogiskt Nätverk i Skåne, Statens konstråd och Skissernas museum. Vi vill tacka alla medverkande och deltagare för en fantastiskt lyckad och inspirerande konferens.

 

Läs vidare

Ladda ner all information om konferensen här!