Bästa Festivalen 2023!

Bästa Festivalen 2023!

 

2023 blev ett rekordår för Bästa Biennalen då mer än 60% fler barn och unga mötte konsten och kreativiteten i årets Bästa Festival än senast! Under årets Bästa Festivalen mötte över 5000 barn och unga konsten och kreativiteten i 250 workshoppar på 90 platser i hela Sydsverige. Mer än 60% fler deltog i festivalens aktiviteter jämfört med 2021.

Under 2023 fyllde Bästa Biennalen 10 år! Vi har på olika sätt uppmärksammat vårt jubileum men samtidigt har vi arbetat med att förbereda för våra kommande 10 år och inventerat oss själva. Enskilt och i grupp har vi fört dialoger om Bästa Biennalens uppdrag, var vi är och vart vi vill. Vilka är våra behov, våra drömmar och mål? Hur ser visionen ut?

Bästa Biennalen tackar för 2023 och bjuder in till 2024. Då bygger vi plattformen vi ska stå på kommande 10 åren!