Bästa Biennalen på Samtidskonstdagarna 2023!

Bästa Biennalen på Samtidskonstdagarna 2023!

Bästa Biennalen deltar på Samtidskonstdagarna i Malmö och Skåne 25–27 oktober. Ett skräddarsytt program med olika rundresor i Skåne kommer att ge deltagarna möjligheten att besöka flera av nätverkets arrangörer under Bästa Festivalen.

Samtidskonstdagarna är den största återkommande mötesplatsen för konstaktörer i Sverige och innebär tre dagar fyllda av inspiration och lärande på tvärs genom samtal, erfarenheter från fältet och workshops. Arrangörer är Statens konstråd tillsammans med Skåne konstförening och Region Skåne.