B Art – en kreativ mötesplats för unga

B Art – en kreativ mötesplats för unga

B Art är en kreativ mötesplats för ungdomar som har sitt säte i Kronetorps Mölla i Arlöv. Projektdeltagarna Emma och Emil (EE) intervjuar B Arts projektledare Lone (Lo) och Liga (Li).

EE: Vem är B Art till för?

Li: B Art är en mötesplats för ungdomar som har ett intresse för konstnärliga uttryck och kreativitet, för alla som vill utvecklas i det. Det behövs ingen förkunskap, man behöver bara viljan att utvecklas. Vi tror att alla har en förmåga att utvecklas konstnärligt och kreativt.

EE: Hur kom ni på namnet B Art?
Lo: En ungdomsgrupp bestämde vad projektet skulle heta utifrån det vi skulle jobba med. Till slut enades gruppen om ”B Art”. För ungdomarna betydde det ”Var konst”. För oss kunde det vara ”Beautiful Art”, ”Best Art”, ”Burlöv Art”. Vissa vuxna tyckte att det var ett dåligt namn. De sa att de kom att tänka på ”b-lag” och ”b-film”. Då blev namnet ännu bättre för oss, som en ironisk kommentar till att det vi ville jobba med ofta anses vara lite ”b-aktigt” och sällan visas i det offentliga rummet. Vi vill ju lyfta och synliggöra ungdomars konstnärliga och kreativa skapande. Var finns ungdomskonstmuseerna eller konsthallar som visar ungdomars konst?

EE: Hur är det att samarbeta med Bästa Biennalen?

Li: Det känns naturligt för oss då B Art är ”fött” ur ett samarbete med Bästa Biennalen under biennalens första år. Det är en tidslinje som följer med projektet. Det känns väldigt bra och tryggt och vi känner att vi, som liten förening, är med i ett större sammanhang.

Lo: Vi får mycket ut av att samarbeta med Bästa Biennalen! och vi hoppas att de kan hämta inspiration från vårt arbete med konst och ungdomar. På vårt seminarium förra året blandade vi ungdomar och vuxna. Det ungdomarna sa och uttryckte om B Art gjorde oss väldigt rörda och glada. De vuxna tyckte att ungdomarnas deltagande var det allra bästa under dagen.

EE: Skulle ni vilja byta B Art mot nånting annat?

Lo: Jag älskar mitt jobb med B Art. Men det är klart att om jag fått erbjudandet att bli kulturminister, så kanske jag hade övervägt det. Det finns en tjusning i att man har skapat sitt jobb själv och själv tänkt till om vad som behövs, att man har hittat en nisch någonstans. Och jag älskar att jobba tillsammans med Liga.

Li: Vi får lov att experimentera väldigt mycket och träffa spännande människor, både konstnärer och ungdomar. Vi lär oss också väldigt mycket av studiebesök hos andra organisationer. Vi samlar alla inputs och använder dem i våra nästa konstnärssamarbeten.

EE: Var kommer B Art vara i framtiden?

Li: Vi lyckas med ungdomsarbetet och vi jobbar för att samarbetet med konstnärer fortsätter. Det är jättekul för båda parter. Konstnärerna har sagt att de får mycket tillbaka från samarbetet.

Lo: Vi har många tankar kring det. Under projektets tredje år kommer vi att skriva en konst- och metodikbok som vi hoppas får mycket uppmärksamhet.

Li: Vi kommer att skriva om våra erfarenheter, det kommer finnas intervjuer med ungdomar och konstnärer, och en ”B Arts startkit”: hur startar man ett liknande projekt någon annanstans; vad behöver man tänka på, vilka personer ska man involvera, vilken kunskap och färdigheter behöver man. Vi kommer också att åka runt och berätta om B Art.

 

EMMA CERUTTI, projektdeltagare, B Art

EMIL SVENSSON, projektdeltagare, B Art

LONE BACH BORIUS, projektledare, B Art, Kronetorps mölla, Arlöv

LIGA LAGZDINA, projektledare, B Art, Kronetorps mölla, Arlöv

 

Länk till B Arts hemsida

https://www.b-art-konst.com/b-art