Bästa Biennalen på Malmöfestivalen 2023!

Bästa Biennalen på Malmöfestivalen 2023!

Under Malmöfestivalens första helg, 11–13 augusti, skapade konstnärsduon MASU projektet ”Min bästa plats” tillsammans med Bästa Biennalen. Tusentals barn och unga kom och byggde en struktur med träläkt och buntband under ledning av MASU. Alla deltagare fick skriva (eller rita) om sin bästa plats på läkten. Strukturen med alla barns och ungas favoritplatser gick sedan att uppleva under resten av festivalen, som pågick fram till den 18:e augusti.

MASU är ett konstnärligt samarbete mellan Mattias Gunnarsson och Susanne Westerberg. De arbetar tillsammans med teckning och skulptur. Deras arbete har fokus på frågor om plats, det gemensamma och samspel. De arbetar platsspecifikt och rumsligt, både i och utanför det publika rummet. MASU bygger stora rumsliga verk i naturmaterial som kan upplevas kroppsligt. Kopplat till deras skulpturala arbete initierar de också workshops, publika samtal och föreläsningar som involverar och erbjuder platsernas invånare och besökare att mötas.

Bästa Biennalen gjorde en kort intervjufilm med MASU som du ser här!

Samtliga bilder: MASU Min bästa plats, Malmöfestivalen 2023. Foto Mattias Givell.

Läs vidare

Länkar