hbtq

[håbeteku´] oböjligt substantiv• ofta som förled i sms.; ​samman­fattande benämning på homosexuella, bi­sexuella, trans­personer och queer-personer