Thale Vangen

Thale Vangens skulpturer har koppling till djurliknande former. Arbetet kan börja med en vag inre bild som ofta relaterar till något kroppsligt. Ibland så konkret som ett fragment av en livsform eller en anatomisk detalj, andra gånger är det mer diffusa synteser av former, drömmar eller mönster.

Har medverkat i...