Drev
 • 23 okt 2021
 • 26 okt 2021
 • 27 okt 2021
 • 28 okt 2021
 • 29 okt 2021
 • 30 okt 2021
 • 2 nov 2021
 • 3 nov 2021
 • 4 nov 2021
 • 5 nov 2021
 • 6 nov 2021

Drev

Sjöbo Konsthall Arrangör:
Sjöbo Konsthall

Information om arrangemanget

Kom och besök Thale Vangens föreställningsvärld! Thale Vangens skulpturer har koppling till djurliknande former. Arbetet kan börja med en vag inre bild som ofta relaterar till något kroppsligt. Ibland så konkret som ett fragment av en livsform eller en anatomisk detalj, andra gånger är det mer diffusa synteser av former, drömmar eller mönster.

I mötet med materialet glider vad det är och vad hon gör med det samman. Vangen är som en evolutionär kraft som verkar i materialet och orsakar en kedjereaktion av händelser. Något tar form. Undflyende skepnader som glider undan kategorierna vi känner.

Upplev utställningen när du vill under öppettiderna. I samband med utställningen får du gärna passa på att besöka skapanderummet Fantasia som ligger vägg i vägg, där du själv kan skapa utifrån egna tankar och idéer.
Njut av att uppleva samtida konst och fantisera kring vilka de vagt djurformade varelserna är och var de kommer ifrån!

Deltagande konstnärer

För mer info

sjobo.se
Kontaktperson: Karin Nilsson
karin.nilsson@sjobo.se 0416-271 72