Studio Goja

Studio Goja är en designverkstad för barn och barns berättelser och drivs av Marthe Roosenboom och Ida Liffner. Gojas verkstäder bottnar i barnkonventionen, och arbetar utifrån målbilden att barn ska ha rätt till information genom kultur, rätt till fritt uttryck samt rätt att få sin röst hörd. Vår vision är att stärka alla barns alla språk och bygga hållbara arenor där de får komma till uttryck.

Har medverkat i...