Mats Stammarnäs

Mats Stammarnäs har jobbat med måleri, skulptur, installationskonst, musikskapande och att driva galleri. Han är utbildad på Valands konsthögskola och Statens kunstakademi i Oslo. I den konstnärliga processen är han intresserad av materialets egna uttryck och det som uppstår under arbetets gång.

Har medverkat i...