Bygg och skapa med vass
  • 5 nov 2021

Bygg och skapa med vass

Hylte folkbibliotek Arrangör:
Hyltebiblioteken

Information om arrangemanget

Was ist das? Das ist vass!
Går det att skapa något starkt och hållbart med ett sprött material som vass? I denna workshop skapar vi tillsammans med andra eller individuellt en skulptur som för varje vasstrå växer sig allt större och starkare. Konstruktion, struktur, kaos, lek, poesi och spontanitet ryms i denna gemensamma process. Man kan komma in var som helst i bygget och tillföra just sin prägel. Där någon slutat kan en annan fortsätta. Det är enkelt och inga förkunskaper krävs.

I ett stort rum bygger vi en skulptur som ändrar sig under bygget och växer både på höjd och bredd under processen. Vasstrån limmas fast med limpistol. Varje strå stöttar ett annat strå. Den slutgiltiga formen blir vad alla deltagare tillsammans har bidragit med.

Deltagande konstnärer

För mer info

hylte.se 0345-18156
Kontaktperson: Sanna Svensson
sanna.svensson3@hylte.se 0733718151