Lotten Pålsson

Lotten Pålsson är baserad i Malmö. Pålssons konstnärskap som omfattar text, fotografi, film och objekt som skapas i dialog med det hon upplever. Materialet sätts samman i installationer. Verken kretsar ofta kring själva kommunikationen i sig, språket som meningsbärare, med alla dess betydelser.

Har medverkat i...