Ett års fest/Återställandet
  • 30 okt 2021
  • 1 nov 2021
  • 2 nov 2021
  • 3 nov 2021
  • 4 nov 2021
  • 5 nov 2021

Ett års fest/Återställandet

Åstorps konsthall Arrangör:
Åstorps kommun/Konst

Information om arrangemanget

Hur kan man närma sig sin omvärld och naturen, förstå den och känna delaktighet? Hur ser vi på oss själva i förhållande till naturen?
Vad behövs för att vi ska stanna upp och uppleva de cykliska rörelserna omkring oss? Uppfatta lerans långsamhet, vinden som vaggar gräset?

I Lotten Pålssons utställning ”Ett års fest/Återställandet” som vi under Bästa Biennalen kan ta del av på Åstorps konsthall, pågår tankar om naturens cykliska återställande men också ett personligt inre återställande. Med fingrarna i barndomens blålera återkopplar Pålsson till det jordnära samtidigt som objekten pendlar mellan det långsamma i materialet och de flyktiga skiftningarna i tanken. En del av installationen är det pågående arbetet ”Jag skriver till dig..”, en serie poem skrivna i olika känslolägen och som kan ses både som en inre monolog och som en öppen kommunikation, utan specifik avsändare eller mottagare. Med ett avskalat uttryck, genom söndrande och återbyggande av språket och mening, tar Pålsson sig an frågeställningar om hur det kan te sig att vara människa i vår omvärld.

Deltagande konstnärer

För mer info

astorp.se 042-64226
Kontaktperson: Jenny Kalliokulju
jenny.kalliokulju@astorp.se 042-64226