Linnea Jardemark

Linnea Jardemark (f. 1990) bor och verkar i Göteborg. Hennes praktik utgörs i huvudsak av performance, ljudguider, workshops och installationer, som ofta är situations- eller platsspecifika. Hon intresserar sig för taktilitet, djupt lyssnande och sovande algoritmer. Genom koreografiska metoder eller bildprojektioner aktiveras rumsliga detaljer som scenografiska element där publiken deltar aktivt.

Har medverkat i...