Upplevelser i Kronoskogen
  • 5 nov 2021

Upplevelser i Kronoskogen

Trafikskoleverkets parkering Arrangör:
Kultur och Fritid, Ängelholms Kommun

Information om arrangemanget

Genom att bjuda in konstnärer att utforska Kronoskogen vill Ängelholm lyfta fram den rumsliga dynamik som finns mellan stationsområdet, skogen och havet. Kronoskogen är redan en scen för ett unikt UFO-monument som vittnar om märkliga möten med rymden på 1940-talet. Konstnärer som Malin Holmberg, Karin Westermark, Joachim Jacob, Ida Bentinger, Anna Asplind, Mattias Gunnarsson och Susanne Westerberg har lämnat sina avtryck och energier i Kronoskogen. Detta år ges Linnea Jardemark utrymmet att iscensätta en upplevelserik vandring som öppnar upp för interaktion mellan människor, konst och natur.

”Upplevelser i Kronoskogen” är en konstnärsledd vandring längs Skåneleden och andra stigar i Kronoskogen med fokus på den taktila upplevelsen av skog och mark. Vandringen tar avstamp i idén om det antika ”Skene” som var en byggnad eller ett tält där skådespelarna i den antika teatern bytte masker. Under vandringen utforskas en berättelse kring vad det kan vara att uppträda, vara medskapare, ta en paus eller gömma sig helt. Vandringens sträcka är cirka 5 km. Korvgrillning ingår.

Deltagande konstnärer

För mer info

engelholm.se 0431-46 89 29
Kontaktperson: Nina Wenedikter
galleri.moment@engelholm.se 0431-46 89 29