Kollaborativet

Kollaborativet är en scenkonstgrupp som arbetar i gränssnittet mellan dans, performancekonst och teater. De är intresserade av att undersöka människors relationer till rum, objekt, varandra och sig själva. Deras intention är att var och en ska kunna känna sig som medskapare och att de ska kunna nå alla, utifrån varierande förutsättningar och förmågor. Se mer på: www.kollaborativet.se

Har medverkat i...