Helena Felldin

Helena Felldin är utbildad konstnär och bildlärare som både ansvarar för bildundervisningen på Ljungbys kulturskola och samarbetar med Ljungbergmuseets konstpedagog i flera olika projekt, som Skapande skola.

Har medverkat i...