Emily Willman

Emily Willman är scen- och bildkonstnär. I sitt konstnärskap bjuder hon in till en mytologisk värld där människans relation till naturen, tingen och tiden undersöks.

Har medverkat i...