Okänt föremål
  • 1 nov 2021
  • 2 nov 2021
  • 7 nov 2021

Okänt föremål

Hyttan Arrangör:
Höörs Musikskola

Information om arrangemanget

Okänt föremål är ett konstnärligt undersökande av vilka berättelser som bor i tingen. Vilka spår lämnar vi efter oss och hur kan de tolkas av någon bortanför vår tid? Kan vi genom att studera och organisera vardagliga föremål upptäcka och förstå något om oss själva, vår egen tid och vart vi är på väg? Är det möjligt för oss att ur våra egna rester skapa en ny gemensam berättelse? Undersökningen ställer också frågor kring vad som är värt att tas tillvara, vilka detaljer vi ser och hur historieskrivning sker.

I den här workshopen får alla bli en del av ett konstnärligt forskningsteam. Den tidigare hyttan förvandlas till en forskningsstation belägen någonstans i framtiden.

Tillsammans undersöker, katalogiserar och arkiverar vi rester från vår tidsålder. Genom att teckna av, göra frottage och avtryck studerar vi olika upphittade föremål från människan och naturen. Vi klurar ut hur de bör sammanfogas och vad de en gång kan ha haft för betydelse eller vem de tillhört. Kanske skapar vi helt nya världar och väsen. De skisser, avtryck texter och funderingar vi gör är vårt forskningsresultat och sammanställs i en utställning.

Deltagande konstnärer

För mer info