Bästa Festivalen i höst!

Bästa Festivalen i höst!

I höst är det åter dags för Bästa Biennalens konstfestival, denna gång uppdaterad till Bästa Festivalen! Nästan 100 olika aktörer i Sveriges sex sydligaste regioner går samman under perioden 21 oktober–5 november och skapar möten mellan samtidskonsten och målgruppen barn och unga. Läsa mer på sidan Bästa Festivalen!

 

 

Filmen till årets konstfestival är gjord av Daniel Permbo och konsten som illustrationerna bygger på är gjorda av Richard Johansson, som har gjort den bok som delas ut gratis till alla som besöker Bästa Festivalen i höst. Läs mer om Richard och hans bok på sidan Bästa Boken!