Öppna Stäng

Som arrangör i Bästa Biennalen blir du delaktig i ett viktigt tillgänglighetsarbete och medlem i ett stort nätverk.

Välkommen att arrangera en programpunkt under Bästa Biennalen 2023!

Kontakta oss via bastabiennalen@ystad.se för ett första infomöte. Du som arrangerar sörjer för att anlita en konstnär och tillsammans med den planera en programpunkt för konstfestivalen. Det kan röra sig om en utställning, workshop, visning eller performance exempelvis. Vi förväntar oss även att du som arrangör avsätter tid för kommunikation med målgrupp samt en del administrativt och logistiskt arbete i anslutning till genomförande.

Här finner du en intresseanmälan för att delta som arrangör 2023. Anmälan ska vara inne senast 16/1 2023.

https://forms.gle/4spKLGsjjm7xPQZt9