Vardagsarbete
21 okt 2023 – 5 nov 2023

Vardagsarbete

Lunds konsthall Arrangör:
Lunds konsthall

Information om arrangemanget

Vardagsarbete
I videoverket Vardagsarbete används olika rekvisita som konstnären behöver i sina aldrig upphörande försök att rå på den ständigt återkommande smutsen. Behovet av att städa och konstnärens föresatser att hålla rent tar aldrig slut och i videoverket får vi ta del av en cykel av ”meningslös” städning. Konstnärer belyser faktumet att i hemmet är städning ett oavlönat och osynliggjort arbete som ofta föregår helt obemärkt. Helenas humoristiska underton i verken understryker ironin i skillnaden mellan vad som vedertaget tolkas som arbetstid och vad som ses som fritid, i vissa fall även egentid.

Om konstnären
Helena Olsson (född 1982) bor och verkar i Yngsjö som ligger vid Hanöbukten på den skånska landsbygden. Hon är utbildad på Malmö konsthögskola vid Lunds universitet och arbetar med video, performance och fotografi. Helena hämtar inspiration från scener ur vardagslivet som hon återskapar som scenografier i sina konstverk. I många av hennes verk finns hemmet och familjen

Deltagande konstnärer

För mer info

lundskonsthall.se 046-3595295
Kontaktperson: Paula Ludusan Gibe
paula.ludusangibe@lund.se 046-3595295