Unga Slöjdares Salong
28 okt 2023 – 4 nov 2023

Unga Slöjdares Salong

Hallands Konstmuseum Arrangör:
Hallands Konstmuseum

Information om arrangemanget

Unga slöjdares salong är en arena för kreatörer som är upp till 19 år gamla. Inlämnade bidrag från hela Sydsverige har bedömts av en jury och utställningen som visas på Hallands Konstmuseum är ett unikt tillfälle att ta del av ungas skaparkraft och estetiska visioner.

Enligt barnkonventionens artikel 31 ska barn erbjudas möjligheter till kulturell och konstnärlig verksamhet. Vi vill med denna utställning även ge dem en plats att synas, på samma villkor som vuxna.

I samarbete med Kultur i Halland – Slöjd.

Deltagande konstnärer