Matilda Bjerstedt ”Run, before it’s too late”
1 jul 2023 – 27 aug 2023

Matilda Bjerstedt ”Run, before it’s too late”

Ystads konstmuseum Arrangör:
Ystads konstmuseum

Information om arrangemanget

”Run, before it´s too late” är en fotoserie som utforskar individens upplevelse av utanförskap och inre monolog i relation till samhället. Vi följer ett ungt queerpar och tar del av den ena partnerns tankar, känslor och åsikter kring händelser i deras liv. Via fotografier och texter får vi följa kampen mellan den inre rösten som ekar i huvudet och samhällets yttre påfrestningar. Fotoserien skildrar upplevelsen av att ofrivilligt tvingas in i en underlägsen roll och att inte kunna ta sig ur situationen. Känslor av maktlöshet, förnekelse och rädsla uppstår. Rädslan att inte bli accepterad och att inte vara tillräcklig för sig själv och omvärlden.

Matilda Bjerstedt är 19 år och bosatt i Beddingestrand. ”Run, before it´s too late” är en del av hennes examensarbete på Ystad Gymnasium med inriktning Estetik och Media.

Deltagande konstnärer

För mer info

ystad.se 0411-577285
Kontaktperson: Madelene Oldeman
madelene.oldeman@ystad.se 0709-477720