Carola Grahn ”Trädgränsen”
6 maj 2023 – 5 nov 2023

Carola Grahn ”Trädgränsen”

Wanås Konst Arrangör:
Wanås Konst

Information om arrangemanget

I flera nyproducerade och storskaliga skulpturer får vi möta Carola Grahns konstnärskap, som utforskar vår relation till naturen och den potential som samiska världsbilder kan rymma i dag.

I den samiska kosmologin är människan en del av naturen, inte härskare över den, och allting i universum är samman vävt och beroende av varandra. Likaså är det andliga inte skilt från den fysiska verkligheten. Gudar och förfäder lever i trädens grenverk, i sjöar, i djur och under stjärnorna.

Grahn erbjuder inga enkla svar på hur denna natursyn praktiskt kan omsättas i nutidens livsstil. Istället uppmuntrar hennes konstverk genom humor och materialitet snarare till nyfiken och kritisk reflektion över vår relation till och vårt bruk av naturen, där vi ofta tar utan att fästa uppmärksamhet vid vad vi ger.

Deltagande konstnärer

För mer info

wanaskonst.se 044-66071
Kontaktperson: Elin Magnusson
pedagogik@wanaskonst.se 044-66071