Yttre och inre porträtt
  • 1 nov 2021
  • 2 nov 2021

Yttre och inre porträtt

Keramiskt center Arrangör:
Keramiskt Center

Information om arrangemanget

Med Barnkonventionens 8:e paragraf som fokus arrangerar vi en workshop tillsammans med skulptören Jonas Högström. Vi skapar yttre och inre porträtt i lera då vi samtidigt fördjupar oss i funderingar kring namn, identitet, medborgarskap och släktförhållanden. Deltagarna kommer bli erbjudna att skriva texter till funderingarna. Texterna kommer att presenteras tillsammans med alla porträtten vid en utställning senare i vinter.

Aktiviteten är passande till den som är intresserad av att med porträtt arbeta i lera tillsammans med sin släkting och samtidigt fundera kring Barnkonventionens principer. Det finns fem platser reserverade för unga, 12 – 17 år till workshopen.

Deltagande konstnärer

För mer info