Vem är du?
  • 6 nov 2021
  • 7 nov 2021

Vem är du?

Arlövs Teater Arrangör:
Kulturföreningen MedVind

Information om arrangemanget

“Vem är du?” är en utställning av och med ungdomar från Burlöv som ställer ut sina självporträtt. Vi är så mycket mer än det som är direkt synligt och var och en av oss är unik. Familjens historia formar oss till stor del och vi bär alla en erfarenhet och kunskap grundad i denna bakgrund. Ungdomar i Burlöv har i samarbete med konstnären skapat självporträtt där jaget blir utvidgat till att innefatta familjeberättelsen – påhittad eller sann.

Varje ungdom har skapat ett individuellt verk på plexiglas som blir del av en större gemensam installation i Arlövs vackra teater. Vi utgår från ett självporträtt som vi sedan bildmässigt utvidgar med kollage av bilder, texter, dokument.

Deltagande konstnärer

För mer info

facebook.com 0709289204
Kontaktperson: Lone Bach Borius
lonebachborius@gmail.com 0709289204