Utvalt i Syd 2021
  • 23 okt 2021
  • 24 okt 2021
  • 26 okt 2021
  • 28 okt 2021
  • 29 okt 2021
  • 30 okt 2021
  • 31 okt 2021

Utvalt i Syd 2021

Kulturcentrum Ronneby konsthall Arrangör:
Kulturcentrum Ronneby Konsthall

Information om arrangemanget

”Utvalt i Syd” 2021 är en jurybedömd vandringsutställning som arrangeras av Form/Design Center, Konsthantverkscentrum och Skånes hemslöjdsförbund sedan 2015. I ”Utvalt i Syd” lyfts spännvidden för det hantverksdrivna skapandet med allt från konceptuellt konsthantverk till traditionella slöjd- och bruksföremål. Syftet är att stärka intresset för och öka kunskap om konsthantverk, slöjd och form av idag.

Se utställningen och låt dig inspireras att testa olika slöjdtekniker i utställningens verkstadsdel.

Deltagande konstnärer

För mer info

ronneby.se 0457 61 75 00
Kontaktperson: Tine Böthun
tine.bothun@ronneby.se 0457 61 75 14